Waar kan ik terecht met mijn hulpvraag?

Het krijgen van passende zorg en ondersteuning is in verschillende wetten geregeld. Soms is het voor burgers en professionals niet duidelijk onder welke wetgeving hun hulpvraag valt. Waar kan je dan met je vraag terecht?

De informatielijn van MEE Rotterdam Rijnmond helpt om het juiste loket te vinden. Met het beantwoorden van enkele vragen vind je informatie over de juiste wet en het loket waar je moet zijn. Blijft het onduidelijk of is er twijfel, dan denken wij telefonisch graag mee.

Gaat jouw vraag over 24 uur per dag zorg en ondersteuning? (Klik op een van de drie antwoorden.)

  1.        Ja 

  2.        Nee 

  3.        Ik twijfel 

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.