Uitleg van de dienst

geen

SportMEE, expertise in aangepast sporten en bewegen

 

link naar aanmeldformulier SportMEE

of

undefined

 Deze service is zowel voor mensen die zelf willen sporten als voor professionals die een telefonisch consult willen.

 

SportMEE:

 • doet aan sportbemiddeling
 • heeft expertise in aangepast sporten en bewegen
 • werkt ook voor chronisch zieken
 • werkt mee aan de Proeftuin Gezond Gewicht

 

Sportbemiddeling

Heb je een (lichte)beperking en ben je op zoek naar een passende sport? De sportconsulenten en combinatiefunctionarissen van SportMEE helpen je graag. Dankzij hun ruime ervaring en hun netwerk in de regio vinden zij voor vrijwel iedereen die wil sporten een leuke en passende vereniging of beweegactiviteit.  Vaak gaat de sportconsulent ook mee naar de proeftraining. SportMEE denkt mee over zaken als vervoer naar de sport, en de betaling van de sport- of beweegactiviteit. Ook voor vragen over zwemles kan je bij SportMEE terecht.

SportMEE werkt samen met lokale, regionale en landelijke partijen.

 

Expertise in aangepast sporten en bewegen

De consulenten van SportMEE hebben een brede ervaring in aangepast sporten, bewegingsagogie, speciaal onderwijs, bewegingsonderwijs, revalidatie, pedagogie etc. Deze expertise kan o.a. ingezet worden bij vragen vanuit het netwerk en bij sportaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Coaching on the job bij verenigingen en trainers (bijvoorbeeld: omgang met sporter met autisme)
 • Advies aan zweminstructeurs en/of deelnemers bij zwemles.
 • Schoolsportmaatschappelijk werk. Bijvoorbeeld: Trainingen Sociale Vaardigheid en sport in het (speciaal) onderwijs.
 • Advies m.b.t. het opzetten van aangepast sporten
 • Het geven van voorlichting en presentaties m.b.t. inclusief sporten

 

Chronisch zieken

De combinatiefunctionaris Chronisch zieken richt zich specifiek op deze doelgroep. Huisartsen , paramedici en chronisch zieken zelf kunnen zich aanmelden voor een sportadvies op maat. Er wordt gezamenlijk een plan opgesteld en een passende sport- of beweegplek gekozen. Indien gewenst wordt ook samen de eerste proeftraining bezocht. De combinatiefunctionaris Chronisch Zieken is in Rotterdam in de wijken Kralingen Crooswijk, Noord, Delfshaven en Prins Alexander.

 

Samenwerking tussen SportMEE en gemeenten

Hier staan de samenwerkingspartners van SportMEE in de verschillende gemeenten: 

 

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je daar niet tevreden over? Kom naar MEE. Bekijk dienst

Geef je mening over bewegen en sport

Wat vind jij van bewegen en sport? Dat wil het Mulier Instituut (onderzoeksbureau) graag van jou weten! Ze zijn benieuwd of je beweegt of sport, en als je niet beweegt of sport, waarom niet. Vind je dat je genoeg mogelijkheden hebt om te bewegen en sporten, voel je je welkom bij een club of juist niet en wat vind je leuk of niet leuk aan sport?

Ook als je niet beweegt of sport horen zij graag jouw mening!  Vul de vragenlijst in.

Met deze vragenlijst brengen we jouw ideeën, behoeften of belemmeringen in kaart. De resultaten van deze vragenlijst kunnen uiteindelijk door overheden of andere organisaties worden gebruikt om bepaalde behoeften te vervullen of belemmeringen te verminderen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, des te beter wij een beeld krijgen van bewegen en sport voor en door mensen met een beperking en langdurige ziekte/aandoening. Voor meer informatie over het onderzoek waarvoor deze vragenlijst ontwikkeld is, kijk op:

https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/diversiteit/monitoring-sportakkoord-inclusief-sporten-en-bewegen/

Download de folder van SportMEE

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.