Proeftuin Waakvlamondersteuning

MEE werkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening in de wijkteamondersteuning. Dit doen wij onder meer door het ontwikkelen van waakvlamondersteuning. Er is een proeftuin gestart in Delfshaven (in samenwerking met WMO Radar) en in Hillesluis en Kralingen Crooswijk. In deze proeftuin gaan de medewerkers waakvlamondersteuning toepassen bij een aantal lopende ondersteuningstrajecten. Een specifiek leerdoel in deze proeftuin is om te kijken hoe voorzieningen uit het wijk netwerk, de zogenoemde nulde lijn, de ondersteuning van mensen met een beperking kan versterken.

 

Waakvlamondersteuning gaat over laagdrempelige zorg, die bijvoorbeeld na een ondersteuningstraject in het wijkteam kan worden gegeven. Nu zijn de opties afsluiten na zes maanden of opschalen naar tweedelijns zorg. Mensen met een beperking die in het wijkteam terechtkomen, hebben wellicht geen tweedelijns (specialistische) zorg nodig, maar wel een chronische ondersteuningsvraag. Na zes maanden afsluiten betekent dan dat men soms binnen korte tijd weer bij het wijkteam komt met een vraag. De invulling van deze waakvlamondersteuning kan er bij iedereen anders uit zien, omdat waakvlam iets zegt over de vorm en organisatie van de ondersteuning, niet over de inhoudelijke hulpvraag en ondersteuning op deze hulpvraag.  We gaan in deze proeftuin het concept waakvlam juist laden door te laten zien wat waakvlamondersteuning in de praktijk kan betekenen. In totaal wordt in 16 cases waakvlamondersteuning ingezet.

 

Voor meer informatie via projectleider Andrea Stierman: andrea.stierman@meerotterdam.nl

waakvlam

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Voor Rotterdam is er een lokale Sociale kaart van de gemeente Rotterdam. Meer informatie->