MEE verzorgt voorlichtingen over het leven met een beperking. De voorlichtingen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers die zelf een beperking of chronische ziekte hebben, ervaringsdeskundigen dus.  Zij vertellen hoe hun leven eruit ziet en wat hun ervaringen zijn in relatie tot de beperking of ziekte. Door hun verhaal met de deelnemers te delen krijgen deelnemers beter zicht op en meer begrip voor wat het hebben van een specifieke beperking met zich meebrengt in het dagelijks leven. Door verhalen uit de eerste hand gaan deelnemers symptomen en gedragingen die zij in hun praktijk tegen komen sneller herkennen en kunnen zij bepaalde gedragingen beter plaatsen, waardoor het herkennen van, de omgang en communicatie met mensen met een beperking makkelijker wordt.

MEE krijgt voor het organiseren van deze voorlichtingen subsidie van de gemeente Rotterdam in het kader van het VN-verdrag handicap (het VN verdrag voor mensen met een handicap houdt in dat iedere gemeente in Nederland eraan bijdraagt dat mensen met een beperking optimaal mogen en kunnen meedraaien in de samenleving). Wij kunnen de voorlichting dus kosteloos aanbieden aan onderwijsinstellingen en bedrijven binnen de gemeente Rotterdam.

Voorlichting ‘Hoe doe ik gewoon normaal?’

Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn/haar leven en geeft tips over praktische zaken zoals bijvoorbeeld wonen, werken, relaties, zelfredzaamheid of opvoeding van kinderen en over hoe professionals het beste met hen om kunnen gaan. Deze voorlichting duurt 1,5 uur. Thema’s:

 •  Visuele beperking (slechtziend / blind)
 •  Auditieve beperking (slechthorend / doof)
 •  Motorische beperking (bijv. rolstoelgebonden)
 •  Chronische ziektes (bijv. diabetes, parkinson, ms)
 •  Lichte verstandelijke beperking
 •  Autismespectrumstoornis (ASS)
 •  NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Voor wie: professionals/vrijwilligers/studenten in zorg, welzijn, rechtbank, huis van de wijk, horeca, enz. 


Training ‘Communicatie en omgang met mensen met een beperking’

Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn/haar leven en geeft tips en tricks. Aansluitend krijgt u een uur theorie waarbij de nadruk ligt op het herkennen van de beperking alsmede het communiceren en het omgaan met mensen met een beperking. Deze training duurt 2,5 uur. Thema’s:

 •  (Licht) verstandelijke beperking (LVB)
 •  Autisme (ASS)
 •  Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Deze trainingen zijn SKJ geaccrediteerd en goed voor 3 punten.
Voor wie: professionals/vrijwilligers zorg en welzijn, wijkteams, onderwijs, kinderopvang, CJG’s, rechtbank, enz.

Training ‘Vergroten van motorische vaardigheden bij jonge kinderen’

Met deze training krijgt u meer inzicht in de motoriek van het jonge kind. In deze training geven we veel handvatten en praktische tips over hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen kunt stimuleren.
Deze training duurt 2,5 uur.

Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 1,5 punt.

Voor wie: professionals/ouders in kinderopvang, basisscholen, wijkteams, CJG’s, gezondheidscentra, enz.

Workshop ‘Hoe ga ik om met verminderd zelfredzame personen’ 

Twee ervaringsdeskundigen vertellen over hun leven en geven tips en tricks. Aansluitend oefenen we met een rolstoel; hoe ga je de trap op en de trap af, zijn er ervaringsoefeningen in het stoklopen met simulatiebrillen en het communiceren met auditief beperkten via gebarentaal. Thema’s:

 •  Visuele beperking (slechtziend / blind)
 •  Auditieve beperking (slechthorend / doof)
 •  Motorische beperking (bijv. rolstoel gebonden)
 •  Autisme
 •  (Licht) verstandelijke beperking (LVB)

Voor wie: brandweer, politie, taxibedrijven en andere geïnteresseerden

Basisschool gastlessen

Ervaringsdeskundigen vertellen aan leerlingen hoe het is om bijvoorbeeld niet goed te kunnen zien, horen of lopen, de kinderen maken kennis en gaan zelf ook aan de slag met simulatiebrillen, gebaren maken en met oefeningen met een beperkte handfunctie. De volgende gastlessen worden aangeboden: visueel beperkt, auditief beperkt en motorisch beperkt. Voor wie: leerlingen van basisschoolklassen van de groepen 4 t/m 8.

MEE bezocht eerder o.a. brandweer, politie, sociale wijkteams, Onderwijs Advies Teams, kraamzorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderopvang, gemeentelijke instellingen, Leger des Heils, vrijwilligersorganisaties, recht bank, basisschoolteams, MBO/HBO-opleidingen, PABO, Erasmus MC en CJG’s. ‘Ontzettend leerzaam, maar ook leuk: humor en positiviteit voerden de boventoon’

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op via telefoonnummer 010 282 11 44 of per mail naar groepsvoorlichting@meerotterdam.nl. Wilt u een training, voorlichting of workshop aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier >>

Download deze tekst als PDF

 

voor de klas

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.