Veel leerlingen van VSO- en Pro-scholen vinden na school geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Dertig procent van deze jongeren verlaat school voortijdig. De jongeren die wel hun diploma halen zijn in veel gevallen niet in staat om zelfstandig een passende werkplek of vervolgopleiding te vinden. Deze jongeren zitten langdurig thuis en raken in een sociaal isolement. In deze levensfase veranderd er voor hen vaak veel in het kader van hulp en ondersteuning. Ze krijgen geen uitkering, hebben geen indicaties voor zorg, kunnen nergens op terugvallen en zijn bij niemand in beeld. Dit resulteert regelmatig in gezondheidsproblemen, overgewicht, verslaving of criminaliteit. Dit is niet alleen voor de jongeren zelf een probleem, maar ook voor de maatschappij. Een jongere die het maximale uit zichzelf haalt, doet minder vaak een beroep op de samenleving.

De Toekomstcoach ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen in het onderwijs. Halverwege de onderwijsfase komt de Toekomstcoach in beeld. De Toekomstcoach blijft in beeld totdat een stabiele situatie is bereikt op het gebied van wonen, werken, financiën en gezondheid. De Toekomstcoach is in deze periode de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en is een vertrouwde basis om op terug te vallen. De Toekomstcoach bewaakt voor alle partijen de samenhang: voor de jongere in kwestie, maar ook voor de werkgever, hulpverleningsinstanties en het sociale netwerk. Problemen bij de transitie van school naar werk worden voorkomen als de Toekomstcoach al in de onderwijsfase in beeld is.

De Toekomstcoach voor de jongere

 • Inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om een opleiding te blijven volgen of aan het werk te gaan of te blijven.
 • Het maken van een toekomstplan;
 • Een reëel beeld van de mogelijkheden en de eigen inzet die nodig is om het doel te bereiken;
 • Betrekken van het netwerk om uitval te beperken;
 • De Toekomstcoach gaat uit van de eigen kracht. De jongere krijgt de regie, waardoor de kans op succes groter is;
 • De Toekomstcoach haakt aan voor de transitie naar de volwassen leeftijd en blijft in beeld tot er een stabiele situatie is rond de leeftijd van 27 jaar;
 • Vertrouwde basis om op terug te vallen met alle vragen.

De Toekomstcoach voor de samenleving

 • Minder aanvragen voor een bijstandsuitkering;
 • Grip op voortijdig schoolverlaters en minder uitval op scholen;
 • Minder jongeren raken uit beeld;
 • Traject gericht op langere termijn, waardoor oplossingen duurzamer zijn;
 • Minder verzuim en uitval op werk;
 • De Toekomstcoach helpt bij het invullen van garantiebanen en motiveert ondernemers tot sociaal ondernemen.

 

MEE Rotterdam Rijnmond zet de toekomstcoach op dit moment in op drie scholen als project. We kunnen helaas geen andere aanmeldingen van buiten deze scholen aannemen op dit moment.

Toch interesse in het project Toekomstcoach? Neem dan contact op met de projectleider (marco.edink@meerotterdam.nl).

 

 

Download de flyer van de toekomstcoach voor scholen

Download de flyer voor jongeren over de toekomstcoach

 

 

 

toekomstcoach

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.