Proefproject Goed geland (voorheen Waakvlamondersteuning)

MEE werkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening in de wijkteamondersteuning. Dit doen wij onder meer door het ontwikkelen van een aanpak hoe we mensen met een beperking in een wijk (succesvol) kunnen laten ‘landen’ in het wijknetwerk. Wat vraagt onze doelgroep extra en wat maakt jouw werkwijze hierin onderscheidend ten opzichte van wat je doet bij andere Rotterdammers met een hulpvraag? We noemen het 'Goed Geland' (voorheen bekend als 'Waakvlam'). Er is een proeftuin gestart in Delfshaven (in samenwerking met WMO Radar) en in Hillesluis en Kralingen Crooswijk. In deze proef gaan de medewerkers deze ondersteuning toepassen bij een aantal lopende ondersteuningstrajecten. Een specifiek leerdoel in deze proef is om te kijken hoe voorzieningen uit het wijk netwerk, de zogenoemde nulde lijn, de ondersteuning van mensen met een beperking kan versterken.

Goed geland gaat over laagdrempelige zorg, die bijvoorbeeld na een ondersteuningstraject in het wijkteam kan worden gegeven. Nu zijn de opties afsluiten na zes maanden of opschalen naar tweedelijns zorg. Mensen met een beperking die in het wijkteam terechtkomen, hebben wellicht geen tweedelijns (specialistische) zorg nodig, maar wel een chronische ondersteuningsvraag. Na zes maanden afsluiten betekent dan dat men soms binnen korte tijd weer bij het wijkteam komt met een vraag. De invulling van deze vorm van ondersteuning kan er bij iedereen anders uit zien, omdat het iets zegt over de vorm en organisatie van de ondersteuning, niet over de inhoudelijke hulpvraag en ondersteuning op deze hulpvraag. 

 

Voor meer informatie via projectleider 

Arianne Lock   arianne.lock@meerotterdam.nl 

 

 

 

waakvlam

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.