MEE begeleidt in een aantal gemeenten mensen met een beperking en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan of dagbesteding. MEE zorgt dat zij deze baan ook kunnen behouden. We hebben hierbij een coördinerende rol richting hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden van de werknemer. Doel is de geschikte arbeidsplaats te vinden en hem of haar duurzaam te plaatsen of het werk te behouden. We zijn actief op school, werk en in voorwaarden scheppende zin thuis en in de omgeving van de doelgroep. 

MEE beschikt over specialistische expertise met betrekking tot mensen met een (lichte) verstandelijke  beperking, mensen met een fysieke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel en ADHD.  

Op dit moment heeft MEE arbeidscoaches in Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Schiedam.

 

Download de flyer van de arbeidscoach  

Gemotiveerde jongeren in beeld

 

gids arbeidscoach

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.