Hieronder vindt u de openstaande vacatures binnen MEE Rotterdam Rijnmond. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een open sollicitatie sturen.

Vacatures voor professionals bij MEE Rotterdam Rijnmond:

De context van werken bij MEE

We streven niet alleen naar doorontwikkeling, maar ook naar een zeer prettige manier van onderling samenwerken, zowel in de wijkteams als MEE-collega’s onderling. Daarin slagen we tezamen goed volgens een recentelijk onderzoek onder onze medewerkers. Verder werk je zelfstandig en heb je veel professionele ruimte om te handelen.

Verder kom je in een organisatie terecht waarbij de medewerkers vooral en intensief worden gedreven door de inhoud van het werk.

Locatieonafhankelijk werken, waardoor je binnen een aantal grenzen je eigen werktijden/werklocatie kunt bepalen.

 

Gunstige arbeidsvoorwaarden

 

 • Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting via het IZZ inclusies bijdrage van de werkgever in de premie voor een aantal aanvullende pakketten.
 • Vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering van 8,33% *) van het feitelijk verdiende salaris.

 • 144 uur vakantieverlof per jaar (fulltime) + minimaal 57 extra vrije uren (PBL-uren)

 • Deelname in Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW.
 • Korting op verzekeringen en gunstige voorwaarden voor andere financiële producten van Centraal Beheer.

 • Een reiskostenregeling met de mogelijkheid om ook met het Openbaar Vervoer te reizen.

 • Mogelijkheid deelname “uitruil eindejaarsuitkering” waardoor je een hogere onkostenvergoeding kunt verkrijgen door 40% minder belasting te betalen over een deel van deze vergoeding.

 • Kopen en verkopen van verlofuren.

 • Een vakbonds- en beroepsverenigingen regeling waardoor je fiscaal gunstig deze lidmaatschapsgelden kunt betalen.

 • Een behoorlijke bijdrage in de lidmaatschapsgelden van de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

 • Als je 6 maanden in dienst bent kun je gebruik maken van de extra personeelsregelingen: zo kun je één keer in de 3 jaar met een behoorlijk fiscaal voordeel een fiets aanschaffen of je jaarabonnement op een sport- of yogaschool of een mindfulnesstraining betalen.

 • Deels betaald ouderschapsverlof.

 

*) Onder voorbehoud van definitief CAO-akkoord.

In het CAO onderhandelaarsakkoord is ook afgesproken:

 • de lonen stapsgewijs te verhogen met 3,4% (per 1 juni 2020) en 3,15% (per 1 juni 2021);
 • drie keer een eenmalige uitkering te betalen, te weten december 2019 1,25%, december 2020 1,5% en december 2021 1,5%.

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.