Joyce als zij-instromer bij MEE: Van geld naar meer waarde voor cliënten

‘Voordat ik bij MEE kwam, werkte ik in de financiële sector. Toen ik hoorde dat mijn functie daar kwam te vervallen ben ik, met ondersteuning van een loopbaancoach, op zoek gegaan naar 'een nieuwe werkplek'. Al snel kwam ik erachter dat die nieuwe plek in een andere sector moest liggen. Een sector die  aandacht heeft voor de persoonlijke kanten van de mens. Een plek waar ik weer met mensen in gesprek kan, maar dan gericht op persoonlijke vragen en niet op vraagstukken met financiële producten als oplossing.’ Joyce blikt terug op de periode voordat ze bij MEE ging werken en vertelt hoe het eerste jaar was.

Kennis vergroten

‘Ik heb de kans gekregen én gepakt om weer de studiebanken in te gaan en mijn kennis te vergroten over de mens en zijn ontwikkeling en gedrag. Na het afronden van die opleiding kwam ik met nieuwe inzichten en veel kennis voor een volgende keuze te staan; hoe wil ik dat allemaal binnen een nieuwe baan gaan inzetten en binnen welke organisatie?’

‘Tijdens mijn zoektocht op de arbeidsmarkt ben ik naar een open middag van MEE Rotterdam Rijnmond gegaan aan de Boompjes. Ik wilde daar zien en ervaren hoe MEE zich inzet voor jongeren bij wie de ontwikkeling niet standaard verloopt. Ik wilde weten hoe de hulpverlening  was ingericht. Ik sprak die middag met verschillende medewerkers en met een van de managers. Ik had al snel in de gaten dat MEE aansluit bij de punten waar mijn nieuwe werkplek aan moest voldoen: fijne en gemotiveerde medewerkers om mee samen te werken, korte lijnen in de manier van werken èn gesprekken met cliënten aan de keukentafel.

Daarna is het snel gegaan: een gesprek met een manager en een arbeidsovereenkomst ondertekend bij personeelszaken.’

Traineetraject als oplossing

‘Omdat ik nog geen werkervaring in de hulpverlening had en nog geen SKJ-registratie *) heb, kreeg ik vanuit MEE een traineetraject aangeboden. Tijdens dat traject heb ik met trainingen en workshops, werkopdrachten en gesprekken met een traineebegeleider nog meer kennis opgedaan en mijzelf het werk eigen kunnen maken. Met al deze extra opdrachten naast het werk in het wijkteam was het een intensieve, maar ook een mooie en leerzame tijd.’

Prettige gesprekken met cliënten en fijne collega’s

‘Vanaf dag één voelde ik mij thuis binnen het team en in het werk. De prettige gesprekken met  cliënten, waarbij ik op zoek ga naar de vraag achter de vraag. Cliënten die mij toestaan om tijdelijk in hun leven mee te kijken of ondersteuning te bieden thuis, op school of bijvoorbeeld met sport. De casuïstiekbesprekingen met collega’s van het wijkteam en de gedragswetenschapper zijn de momenten om elkaar vraagstukken voor te leggen en elkaar van  nieuwe inzichten te voorzien; super leerzaam en interessant. De verslaglegging en administratieve afhandeling van bijvoorbeeld arrangementen doen mij af en toe nog terugdenken aan de financiële sector. Wat dat betreft is het werk ook zeker vergelijkbaar ;-)

Omdat elke cliënt een andere achtergrond heeft met eigen zorgen en hulpvragen, is ieder nieuw contact weer een start van een nieuwe gezamenlijke zoektocht. Met o.a. de nevenfunctie van contactpersoon voor basisscholen in ons werkgebied en de contacten met andere hulpverleners is mijn werk heel divers. De manier waarop de managers van MEE hun medewerkers in het wijkteam begeleiden en ondersteunen is heel prettig. MEE is goed georganiseerd en met periodieke overlegmomenten kan je makkelijk in contact blijven met MEE-collega’s binnen het werkveld. Elk keer dat ik mijn manager in het eerste jaar heb benaderd met vragen, heb ik mij echt gezien en gehoord gevoeld.’

*) SKJ-registratie: 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

undefined

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.