Groepsvoorlichting

 • Hoe doe ik gewoon normaal - dienstverleners
 • Hoe doe ik gewoon normaal - beroepsopleidingen
 • Communicatie en omgang met mensen met een beperking
 • Training ‘vergroten motorische vaardigheden bij jonge kinderen’
 • Basistraining herkennen van en omgaan met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking
 • Verdiepingstraining herkennen van en omgaan met mensen met een LVB
 • Basistraining herkennen en omgaan met mensen met autisme (training)
 • Verdiepingstraining herkennen en omgaan met mensen met autisme

Overig

 • Smart met geld
 • MEE op Weg
 • Regie over je leven

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.