MEE Rotterdam Rijnmond is in de regio Rotterdam Rijnmond een dienstverlenende organisatie voor alle mensen met een beperking en/of chronische ziekte en hun directe omgeving. MEE Rotterdam Rijnmond stelt zich tot doel om mensen met een beperking volwaardig te laten meedoen in de samenleving en onderneemt daarvoor alle noodzakelijke acties op individueel- en samenlevingsniveau. We doen dat snel, gestructureerd en op transparante wijze.

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond onderschijft de Governance Code Sociaal Werk.

Visie

MEE Rotterdam Rijnmond staat midden in de samenleving. We adviseren en steunen mensen met een beperking om hun problemen zo veel en goed mogelijk op te lossen, met het doel dat zij hierdoor beter mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënten het uitgangspunt. Wij gebruiken hiervoor onze deskundigheid en daadkracht.

MEE Rotterdam Rijnmond zoekt actief de samenwerking met ketenpartners op om tot de beste oplossingen te komen.

Wij zijn een professionele bondgenoot voor gemeenten. De informatie en ervaring uit de praktijk die wij hen bieden, geeft hen de mogelijkheid om het realiseren van de inclusieve samenleving een stap dichterbij te brengen.

Kernwaarden

MEE Rotterdam Rijnmond is een professionele bondgenoot voor haar cliënten en klanten. MEE is deskundig, flexibel, daadkrachtig en betrouwbaar.
Medewerkers van MEE Rotterdam Rijnmond zijn deskundig, gedreven en loyaal naar elkaar en de organisatie.

Lees ook de Gedragscode van MEE Rotterdam Rijnmond.

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.