MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, cliënten en professionals met de Sociale kaart. De Sociale kaart bestaat uit meer dan 50.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, wonen, welzijn en zorg en wordt dagelijks beheerd door MEE via de Sociale Kaart Nederland Coöperatie U.A. Ruim 15 jaar heeft MEE veel kennis en ervaring opgedaan bij het opbouwen van deze professionele en betrouwbare Sociale kaart. Ruim zeventig gemeenten, honderden organisaties en duizenden professionals en cliënten gebruiken deze data dagelijks om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Isatis Care is de ICT-partner die het beheren en raadplegen van de Sociale kaart mogelijk maakt. MEE is er om te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen blijven doen.

Sociale Kaart en Regelhulp
De Sociale Kaart Nederland is de eerste sociale kaart die gekoppeld is aan Regelhulp (www.regelhulp.nl). Dankzij de koppeling is het voor burgers eenvoudig geworden om binnen Regelhulp lokale organisaties te vinden op het gebied van zorg en ondersteuning. Regelhulp is de digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Regelhulp biedt tekstuele informatie over de mogelijkheden voor een burger binnen de wet- en regelgeving omtrent zorg en ondersteuning. Door middel van het beantwoorden van een aantal vragen zien burgers wat er mogelijk is in hun persoonlijke situatie en waar zij recht op hebben.

De meerwaarde van Sociale Kaart binnen Regelhulp 
De Sociale Kaart van MEE en Isatis Care verbreedt de opties die Regelhulp biedt door ook de lokale zorg binnen de gemeente in kaart te brengen. De Sociale Kaart omvat een uitgebreide databank van -formele én informele- organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning binnen de gemeente. De burger kan, dankzij de koppeling tussen de Sociale Kaart en Regelhulp, zélf in contact komen met lokale zorg die nauw aansluit op de specifieke zorgvraag. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van burgers vergroot.

Voordelen van de Sociale Kaart voor de gemeente én haar burgers 
De gemeente profiteert van een forse kostenbesparing, zorgt voor kennisborging en informatievoorziening doordat de Sociale Kaart van MEE en Isatis Care een centraal systeem is dat dagelijks geüpdatet wordt. De Sociale Kaart biedt zowel de burger als de zorgprofessional ondersteuning op maat. Met de Sociale Kaart website kan de burger zelf op zoek gaan naar passende hulp in de nabije omgeving. Daarnaast is er de Sociale Kaart PRO webapplicatie en tablet-app, die zorgprofessionals helpen keukentafelgesprekken efficiënter te laten verlopen en beter vast te leggen.

Regelhulp is ook gekoppeld met Mens Centraal.

Bekijk de website van de Sociale Kaart of probeer de sociale kaart uit op deze site.

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->