De Cliëntenraad van MEE bestaat uit een enthousiaste groep mensen die allen klant zijn van MEE. Ouders van een kind met een beperking, iemand met een lichamelijke beperking en iemand die namens de belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking in de raad zit bijvoorbeeld. De raad heeft een formele status dankzij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliëntenraad?

De belangrijkste taken zijn:

     • Het adviseren van het management
     • Knelpunten signaleren
     • Meedenken over het beleid van de organisatie, bijvoorbeeld:
     • - Het werkplan en de begroting van MEE
      - Klachten en vragen over het werk van MEE
      - Klachten- en privacyregelingen
      - Nieuwe plannen om de dienstverlening te verbeteren

De Cliëntenraad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen die de organisatie betreffen. Daarnaast kan de Cliëntenraad ook zelf onderwerpen met MEE bespreken die zij belangrijk vindt.

De cliëntenraad van MEE Rotterdam Rijnmond bestaat momenteel uit acht leden. Zowel mensen met een beperking als personen uit hun directe netwerk zijn van harte welkom. De raad vergadert maandelijks.

Informatie en/of aanmelden

MEE Rotterdam Rijnmond 
T.a.v. De cliëntenraad 
Antwoordnummer 571 
3000 WB Rotterdam 
clientenraad@meerotterdam.nl  

 

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->