Jouw hulpvraag gaat over 24 uur per dag zorg en ondersteuning. Waarschijnlijk valt de hulpvraag dan onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wet langdurige zorg
Deze wet is bedoeld voor mensen die door een levenslange beperking 24 uur per dag en 7 dagen in de week zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze zorg en ondersteuning kan geboden worden in een instelling of bij uw thuis. Meer informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz-indicatie
Om in aanmerking te komen voor de Wlz is een besluit (indicatie) nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Heb je vragen over de Wlz omdat je bijvoorbeeld niet weet hoe je een indicatie moet aanvragen of omdat je twijfelt of de Wlz passend is?

Bel onze Informatielijn 010 282 11 11.  Wij denken graag mee.

Cliëntondersteuning langdurige zorg
Heb je al een indicatie voor de Wet langdurige zorg en vragen over passende zorg en ondersteuning? Ook dan kan je onze Informatielijn 010 282 11 11 bellen. Een cliëntondersteuner wijst de weg en helpt bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning.

Onze informatielijn 010 282 11 11 is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.