Sandy van Gageldonk, Marjan Veenstra en Nienke Meindersma zijn vanuit MEE werkzaam als ouderfunctionarissen voor het Rotterdamse samenwerkingsverband PPO (passend primair onderwijs). Vanuit deze functie ondersteunen zij ouders met een kind in de basisschoolleeftijd, en soms al daarvoor, waarbij er sprake is van problemen bij het vinden of behouden van een passende onderwijsplek.

Nienke: ‘Wij komen in contact met ouders die zoeken naar een passende plek op een school, maar ook met ouders die vast zijn gelopen in hun relatie met school of die op school gezien worden als ‘lastige ouders’. Wij werken vanuit het ouderperspectief. Onze taak is om educatief partnerschap te realiseren. Dat wil zeggen: een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders met als gezamenlijke verantwoordelijkheid de ontwikkeling van het kind. Wij werken schoolgericht, vanuit de overtuiging dat ieder kind met de juiste ondersteuning met plezier op zijn of haar plek kan zijn op school.’

‘Wij brengen, vanuit de ouders bekeken, de ontwikkeling van een kind in kaart’, vult Sandy aan. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om het kind. Daarnaast hebben wij oog voor de emoties van ouders. Het valt niet altijd mee te accepteren dat de ontwikkeling van een kind soms anders verloopt dan gedacht. Hiermee omgaan is iets wat ouders moeten leren. In hun emotie en kwetsbaarheid kunnen ze op school soms een verkeerde indruk maken. Die van ‘zeurende ouder’, of juist een ouder die nooit komt. Het is onze taak om alle informatie vanuit ouders en school op tafel te krijgen. Wat zit er achter het gedrag dat een ouder laat zien? Door daarover te praten ontstaat er vaak wederzijds begrip. Dan proberen we ervoor te zorgen dat school en ouder op gelijkwaardige wijze met elkaar het gesprek vervolgen. Samen heb je het beste voor met een kind. Het is belangrijk dat je ouders laat meedenken en ze medeverantwoordelijk maakt voor het leerproces waarin het kind centraal staat.’

De ouderfunctionaris zijn neutraal en onafhankelijk. Ze nemen een coachende en adviserende rol in, maar de regie blijft bij de ouders. Hun taak is daarnaast preventief. In dat kader hebben de ouderfunctionarissen een workshop ontwikkeld voor onder andere leerkrachten, intern begeleiders en pedagogisch medewerkers vanuit de kinderopvang. In deze workshop staat het leren samenwerken met ouders centraal. De workshop is ervaringsgericht en interactief. Leerkrachten krijgen de juiste tools om gesprekken aan te gaan met ouders. Ze leren de verbinding aan te gaan, juist ook op de momenten dat het goed gaat.

Sandy: ‘We gaan tijdens de training op een interactieve manier met de deelnemers aan de slag om hun beeldvorming over ouders en hun visie op educatief partnerschap onder de loep te nemen. We voeden ze met informatie over ouderschapskunde, handelingsgericht werken en onze ervaring en kennis in het werken met ouders. Samenwerking met ouders is niet een doel op zich. Het is een middel om de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van kinderen een duwtje in de rug te geven.’

In het afgelopen half jaar hebben de ouderfunctionarissen van MEE de workshop ook gegeven aan vijf groepen vakkrachten uit het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Deelnemers zijn enthousiast over de workshop. Op de Rotterdamse Focusdag hebben Nienke en Sandy, samen met hun collega Marjan Veenstra, ook een korte workshop geven. Dat het onderwerp 'samenwerken met ouders' leeft, bleek wel uit het animo voor deze workshop. 

MEE onderzoekt nu ook de mogelijkheden en behoeften om de workshop breder aan te bieden. Niet alleen leerkrachten, maar alle professionals die met ouders en kinderen te maken hebben kunnen er baat bij hebben, zoals medewerkers van wijkteams.

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->