Jamila is geïnteresseerd in nieuwe werkmogelijkheden, maar ze vindt nieuw ook eng en dat maakt haar onzeker en prikkelbaar. Op het werk vertelt ze dat ze thuis niet wordt gesteund door haar ouders. Bij haar ouders klaagt Jamila dat ze op het werk voor het blok wordt gezet. Op beide fronten heeft Jamila het moeilijk en krijgt daardoor problemen in de omgang. Samen met Jamila heeft de arbeidscoach dit besproken met ouders en haar baas op de werkvloer. Het tempo van de begeleiding is aangepast en er is meer aandacht voor de dingen die Jamila moeilijk vindt. Hierdoor krijgt Jamila meer kansen.

nienke tekening

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->