Delano (17 jaar) gaat vijf dagen per week met de taxi naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hij is verlegen en vindt het lastig om te communiceren met anderen. Hij heeft moeite met lezen, schrijven en klokkijken en hij heeft geen ervaring met zelfstandig reizen. Hij wil graag, maar is bang voor onverwachte zaken tijdens de reis.

Delano’s moeder hoort over MEE op Weg tijdens een voorlichting op school. Ondanks dat ze bezorgd is, wil ze Delano wel de kans geven te leren zelfstandig te reizen.

De medewerker van MEE neemt contact met hen op en een gesprek volgt. Besproken wordt wat Delano allemaal wil leren, waar eventuele risico’s kunnen ontstaan en hoe hij functioneert in het dagelijks leven. De route van Delano naar school bestaat uit een busrit en een stukje lopen.

Enkele weken later is er een maatje gevonden. Een medewerker van MEE komt het maatje voorstellen en het reisplan maken. In dit reisplan worden alle feiten vermeld. Namen, telefoonnummers, reisdag en -tijd maar ook de vaardigheden die aangeleerd gaan worden. Ook de bezorgdheid van moeder en de angst van Delano worden besproken. Als alle feiten glashelder zijn kan de reis gaan beginnen. Delano laat duidelijk merken dat hij er erg veel zin heeft.

Delano heeft uiteindelijk 12 begeleide reizen gemaakt en alle leerdoelen zijn behaald. Herhaling is bij Delano erg belangrijk, voornamelijk voor het vergroten van zijn zelfvertrouwen tijdens het reizen.

Delano kan de reis nu zelfstandig maken met het openbaar vervoer. Dat geeft hem een gevoel van vrijheid en eigenwaarde en zelfvertrouwen. Moeder heeft ervaren dat haar zoon de reisvaardigheden kon aanleren en heeft vertrouwen gekregen. Zij geeft Delano ook toestemming de reis in het vervolg daadwerkelijk zelfstandig te maken.

Delano heeft zijn grenzen verlegd, nieuwe vaardigheden aangeleerd en kan gewoon meedoen.

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->