Uitleg van de dienst

MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking.

Kerntaken van de wijkteammedewerker zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie.

De ondersteuning door de wijkteammedewerker van MEE richt zich specifiek op mensen met een beperking en hun netwerk.

Voor wie is het wijkteam?
Het wijkteam is er voor kwetsbare burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid. Mensen die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om burgers waarbij de kwetsbaarheid samenhangt met beperkingen, chronische psychiatrische beperkingen, ziekte en/of ouderdomsverschijnselen.

MEE Rotterdam Rijnmond ondersteunt mensen met een beperking. Onder ‘beperking’ wordt verstaan: verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of een beperking in het autistisch spectrum.

Lees meer over cliëntondersteuning door MEE


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.