Uitleg van de dienst

geen

SportMEE, expertise in aangepast sporten en bewegen

 

Stel uw sportvraag / aanmelden bij SportMEE

 

SportMEE:

 • doet aan sportbemiddeling
 • heeft expertise in aangepast sporten en bewegen
 • werkt ook voor chronisch zieken
 • werkt mee aan de Proeftuin Gezond Gewicht

 

Sportbemiddeling

Heb je een (lichte)beperking en ben je op zoek naar een passende sport? De sportconsulenten en combinatiefunctionarissen van SportMEE helpen je graag. Dankzij hun ruime ervaring en hun netwerk in de regio vinden zij voor vrijwel iedereen die wil sporten een leuke en passende vereniging of beweegactiviteit.  Vaak gaat de sportconsulent ook mee naar de proeftraining. SportMEE denkt mee over zaken als vervoer naar de sport, en de betaling van de sport- of beweegactiviteit. Ook voor vragen over zwemles kan je bij SportMEE terecht.

SportMEE werkt samen met lokale, regionale en landelijke partijen.

 

Expertise in aangepast sporten en bewegen

De consulenten van SportMEE hebben een brede ervaring in aangepast sporten, bewegingsagogie, speciaal onderwijs, bewegingsonderwijs, revalidatie, pedagogie etc. Deze expertise kan o.a. ingezet worden bij vragen vanuit het netwerk en bij sportaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Coaching on the job bij verenigingen en trainers (bijvoorbeeld: omgang met sporter met autisme)
 • Advies aan zweminstructeurs en/of deelnemers bij zwemles.
 • Schoolsportmaatschappelijk werk. Bijvoorbeeld: Trainingen Sociale Vaardigheid en sport in het (speciaal) onderwijs.
 • Advies m.b.t. het opzetten van aangepast sporten
 • Het geven van voorlichting en presentaties m.b.t. inclusief sporten

 

Chronisch zieken

De combinatiefunctionaris Chronisch zieken richt zich specifiek op deze doelgroep. Huisartsen , paramedici en chronisch zieken zelf kunnen zich aanmelden voor een sportadvies op maat. Er wordt gezamenlijk een plan opgesteld en een passende sport- of beweegplek gekozen. Indien gewenst wordt ook samen de eerste proeftraining bezocht. De combinatiefunctionaris Chronisch Zieken is in Rotterdam in de wijken Kralingen Crooswijk, Noord, Delfshaven en Prins Alexander.

 

Proeftuin Gezond Gewicht

SportMEE maakt onderdeel uit van de pilot Proeftuin Gezond Gewicht.

De proeftuin Gezond Gewicht is een samenwerkingsverband van meerdere partijen en wil Rotterdammers met overgewicht/obesitas of met diabetes type 2 en overgewicht begeleiden naar passende ondersteuning. SportMEE heeft in de wijk Kralingen Crooswijk de rol van centrale zorgcoördinator. www.gezond010.nl/proeftuinen-gezond-gewicht.nl

 

Samenwerking tussen SportMEE en gemeente Rotterdam

 


Andere diensten in gemeente

 • Wijkteammedewerkers van MEE

  MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.