Uitleg van de dienst

Bij MEE voeren gedragsdeskundigen psychodiagnostisch onderzoek uit dat gericht is op het vaststellen of herbevestigen van de diagnose verstandelijke beperking. Dit doen ze vanuit een handelings- en systeemgerichte werkwijze. Daarnaast kunnen er, indien nodig, andere diagnostische middelen ingezet worden om bijkomende problemen te kunnen screenen. Hier kunnen geen diagnoses voor gesteld worden.

Hoe vraagt u psychodiagnostisch onderzoek aan?

Aanmeldroute Stedelijke zorg
Hieronder vallen de 14 Vraagwijzers in Rotterdam, het Jongerenloket en Centraal Onthaal (opvang daklozen). Bij deze locaties werken één of meerdere medewerkers Integrale Toegang van MEE. Zij ondersteunen bij het vroeg signaleren en als er een vermoeden van een verstandelijke beperking bij een burger is. De medewerkers Integrale Toegang brengt de voorgeschiedenis van iemand in kaart. Met behulp van een screeningsinstrument maakt deze medewerker vervolgens een inschatting of het psychodiagnostisch onderzoek bij MEE een meerwaarde heeft voor de burger en zijn omgeving. Als dit het geval is gaat de expertisemedewerker intern in overleg met de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige voert uiteindelijk het psychodiagnostisch onderzoek uit.

Aanmeldroute Wijkteams Rotterdam
Hieronder vallen alle 43 wijkteams binnen Rotterdam. Als de cliënt zich heeft aangemeld bij het wijkteam, krijgt de cliënt (of het gezin) een wijkteammedewerker die begeleidt en ondersteunt. Als de wijkteammedewerker, op basis van observaties en een screeningsinstrument, het vermoeden heeft van een verstandelijke beperking bij een cliënt dan benadert hij of zij de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige is degene die het psychodiagnostisch onderzoek uitvoert.

Lees verderop hoe we het onderzoek doen. 


Andere diensten in gemeente

  • Wijkteammedewerkers van MEE

    MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.