Uitleg van de dienst

Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of bijvoorbeeld inkomen. Iemand waarvan u zeker weet dat die u – alleen in uw belang – kan ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis heeft.

Voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Iedereen mag gebruik maken van cliëntondersteuning. Gratis. Voor vragen op alle leefgebieden. En voor alle leeftijden. Voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Of u nu al ondersteuning of zorg ontvangt, of niet. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

Wanneer kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen?

U kunt bij een cliëntondersteuner terecht voor al uw vragen over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen werk of bijvoorbeeld inkomen. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking. Over leren en werken. Of bijvoorbeeld regels en geldzaken.

U kunt ook een cliëntondersteuner inschakelen als u graag wilt dat iemand met u meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het wijkteam in uw buurt of bijvoorbeeld het UWV. Die u helpt bij het doen van een aanvraag. Samen met u bekijkt welke mogelijkheden er voor u zijn in wet- en regelgeving. Met u op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of u ondersteunt bij ontevredenheid. Of gewoon iemand die alles eens samen met u op een rijtje zet, en vanuit uw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.

Waarom is de ondersteuning onafhankelijk?

Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner naast u staat en samen met u bekijkt wat het beste is in uw situatie. Uw belang staat daarbij voorop. De cliëntondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Wel kan de cliëntondersteuner u helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuner geeft u informatie en advies, of kan samen met u bekijken wat er nodig is om verder te komen. Maar u neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

Welke kennis heeft een onafhankelijke cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. De cliëntondersteuner heeft veel kennis over wet- en regelgeving. En kent de weg in uw buurt.

Heb ik een doorverwijzing of indicatie nodig?

U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

Waar kan ik terecht?

U kan terecht via 010 3076450 of via advies@rotterdamondersteunt.nl

U kunt ook rechtstreeks een vraag stellen aan de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Download de flyer.

Er zitten ook cliëntondersteuners in het wijkteam in mijn buurt. Wat is het verschil?

Sommige gemeenten hebben een wijk- of gebiedsteam in uw buurt. In deze teams zitten hulpverleners van verschillende organisaties. In Rotterdam, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel zitten daar ook cliëntondersteuners van MEE in. In Lansingerland heeft MEE nog een eigen vestiging. In Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk heeft MEE aparte onafhankelijke cliëntondersteuners. Voor alle cliëntondersteuners (zowel de onafhankelijke cliëntondersteuners als de cliëntondersteuners van MEE die in een wijkteam zitten geldt dat zij geen belang hebben bij een bepaalde zorgaanbieder. Wel kan deze cliëntondersteuner u helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuners gaan altijd uit van uw belang en kijken samen met u wat het beste is in uw situatie.

In veel gemeenten kunt u zelf kiezen of u naar het wijkteam gaat met uw vraag of liever iemand buiten het wijkteam spreekt. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner van MEE. In Rotterdam kan u niet rechtstreeks terecht bij een wijkteam. U moet naar een van de 14 Vraagwijzers in de stad.

De onafhankelijke cliëntondersteuner zit niet in het wijkteam. Deze cliëntondersteuner kan ook met u mee gaan naar een gesprek met het wijkteam, zodat u nooit met één en dezelfde persoon te maken heeft. Wanneer u een indicatie voor langdurige zorg heeft (Wlz), kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met MEE. U kunt in de rubriek Contact meteen een vraag stellen aan de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat kan mij helpen in het gesprek met instanties?

In de wet staat dat iedereen er recht op heeft om een cliëntondersteuner mee te nemen naar een gesprek. Met de gemeente, een wijkteam, het CJG of bijvoorbeeld het UWV. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen om uw situatie op een rijtje te zetten en goed onder woorden te brengen. Ook kan de cliëntondersteuner u helpen om het gesprek samen voor te bereiden.

Ook heeft MEE de checklist 'Op gesprek' die u kan helpen in de voorbereiding op een gesprek met instanties.

De organisaties Ieder(In), Patiëntenfederatie Nederland en MIND hebben een portret samengesteld van 12 mensen die gebruik maken van onafhankelijke cliëntonderteuning. Lees hun verhalen.


Andere diensten in gemeente

  • Wijkteammedewerkers van MEE

    MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->