Uitleg van de dienst

Bij vragen over zorg en welzijn kunt u terecht bij organisaties die u steunen. In Rotterdam zijn dat de VraagWijzer, Centraal Onthaal en het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam. Zij doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.

Het kan voorkomen dat u vragen heeft die u toch liever met een onafhankelijke ondersteuner bespreekt. Of dat u er samen niet uitkomt en graag iemand meeneemt naar een gesprek. Daarvoor kunt u bij óns terecht. Wij zijn onafhankelijke cliëntondersteuners.

Wij luisteren, denken met u mee en helpen u met uw vragen over zorg, welzijn, jeugdhulp en werk. Wij werken onafhankelijk van de gemeente, het zorgkantoor en zorgverleners. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.


WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Wij ondersteunen u op een manier die past bij u en uw situatie, zodat u daarna weer zelf verder kunt. Wij kunnen het volgende bieden:

› Informatie en advies;

› In kaart brengen van uw situatie en de mogelijkheden;

› Opstellen van een plan van aanpak;

› Voorbereiden van of aanwezig zijn bij (keukentafel)gesprekken;

› Ondersteunen bij klachtgesprek of –procedure.

 

GRATIS ONDERSTEUNING

De onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis voor inwoners van de gemeente Rotterdam.


HOE VIND IK EEN ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNER?

Wilt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Tel: 010 307 64 50, E-mail: advies@rotterdamondersteunt.nl

Voor praktische ondersteuning kunt u ook terecht in de Huizen van de Wijk. Daarnaast zijn er verschillende organisaties in Rotterdam, zoals ouderenbonden

en cliëntenorganisaties waar u ook terecht kunt met vragen of problemen.


De onafhankelijke cliëntondersteuning is een samenwerking tussen Adviespunt Zorgbelang, MEE Rotterdam Rijnmond en het Basisberaad.

 

Waar kan ik terecht?

U kan terecht via 010 3076450 of via advies@rotterdamondersteunt.nl

U kunt ook rechtstreeks een vraag stellen aan de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Download de flyer.

Klik voor uitgebreide informatie.


Er zitten ook cliëntondersteuners in het wijkteam in mijn buurt. Wat is het verschil?

Sommige gemeenten hebben een wijk- of gebiedsteam in uw buurt. In deze teams zitten hulpverleners van verschillende organisaties. In Rotterdam, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel zitten daar ook cliëntondersteuners van MEE in. In Lansingerland heeft MEE nog een eigen vestiging. In Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk heeft MEE aparte onafhankelijke cliëntondersteuners. Voor alle cliëntondersteuners (zowel de onafhankelijke cliëntondersteuners als de cliëntondersteuners van MEE die in een wijkteam zitten geldt dat zij geen belang hebben bij een bepaalde zorgaanbieder. Wel kan deze cliëntondersteuner u helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuners gaan altijd uit van uw belang en kijken samen met u wat het beste is in uw situatie.

In veel gemeenten kunt u zelf kiezen of u naar het wijkteam gaat met uw vraag of liever iemand buiten het wijkteam spreekt. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner van MEE. In Rotterdam kunt u niet rechtstreeks terecht bij een wijkteam. U moet naar een van de 14 Vraagwijzers in de stad.

De onafhankelijke cliëntondersteuner zit niet in het wijkteam. Deze cliëntondersteuner kan ook met u mee gaan naar een gesprek met het wijkteam, zodat u nooit met één en dezelfde persoon te maken heeft. Wanneer u een indicatie voor langdurige zorg heeft (Wlz), kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met MEE. U kunt in de rubriek Contact meteen een vraag stellen aan de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat kan mij helpen in het gesprek met instanties?

In de wet staat dat iedereen er recht op heeft om een cliëntondersteuner mee te nemen naar een gesprek. Met bijvoorbeeld de gemeente, een wijkteam, het CJG of het UWV. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen om uw situatie op een rijtje te zetten en goed onder woorden te brengen. Ook kan de cliëntondersteuner u helpen om het gesprek samen voor te bereiden.

Ook heeft MEE de checklist 'Op gesprek' die u kan helpen in de voorbereiding op een gesprek met instanties.

De organisaties Ieder(In), Patiëntenfederatie Nederland en MIND hebben een portret samengesteld van 12 mensen die gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Lees hun verhalen.


Andere diensten in gemeente

  • Wijkteammedewerkers van MEE

    MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.