Uitleg van de dienst

geen

Vanaf 1 januari 2018 is Integrale Vroeghulp vanuit MEE Rotterdam Rijnmond overgegaan naar de gemeente Rotterdam en hun expertiseteam. Een gedragsdeskundige van MEE maakt onderdeel uit van dit expertiseteam en is bij de vroeghulpcliënten betrokken. Met de overgang is er een nieuwe werkwijze ontstaan.

Wanneer ouder(s) in Rotterdam zorgen hebben over hun kind en ze weten niet wat er aan de hand is, dan verwijst de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de schoolmaatschappelijk werker ze naar het wijkteam. Bij een kind tussen de 0-7 jaar start dan het traject Integrale vroeghulp.

Wat is Integrale Vroeghulp?
‘Integraal’ betekent samen met ouders en ‘Vroeghulp’ betekent hulp op jonge leeftijd (tussen 0 en 7 jaar). Het is een traject waarbij de wijkteammedewerker samen met de ouders(s) een hulpvraagverduidelijking op papier zet. Als het nodig is komt er een afspraak bij het Multidisciplinair Overleg (MDO) het Jonge Kind. Dit is een team van deskundigen. Gezamenlijk vindt er een gesprek plaats met dit MDO. In dit team zijn altijd een jeugdarts, een gedragsdeskundige en een vroeghulpdeskundige aanwezig. Zij hebben kennis van het jonge kind en weten wat het passende hulpaanbod is. 

De ouders krijgen na het gesprek een advies van het team. Ouder(s) mogen zelf beslissen of zij dit advies willen opvolgen. De regie blijft bij ouder(s).

 

Lees verder


Andere diensten in gemeente

  • Wijkteammedewerkers van MEE

    MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.