Uitleg van de dienst

geen

MEE geeft de training 'Hoe doe ik gewoon normaal?' aan dienstverleners en andere professionals. Dankzij deze training leren professionals beter met mensen (lees: klanten, cliënten, patiënten, burgers) met een beperking omgaan.

De training is een onderdeel van het voorlichtingsprogramma dat MEE heeft ontwikkeld voor allerlei groepen. MEE bezocht eerder o.a. de Rotterdamse Brandweer, Politie, ziekenhuizen, kinderopvangorganisaties, gemeentelijke instellingen, het Leger des Heils, de RET en vrijwilligersorganisaties.

Lees meer


Andere diensten in gemeente

  • Wijkteammedewerkers van MEE

    MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->