Uitleg van de dienst

De medewerkers Toegang van het Expertiseteam zetten hun kennis en ervaring op het gebied van mensen met een beperking in bij de Vraagwijzers en Stedelijke Loketten van de gemeente Rotterdam.

Het team bestaat uit 10 medewerkers die de afgelopen jaren vanuit MEE veel ervaring en kennis hebben opgedaan in wijkteams, bij het Jongerenloket, Centraal Onthaal en crisishulpverlening.

Met deze bagage ondersteunen zij de medewerkers bij de Vraagwijzers en de Stedelijke Loketten met als doel het (sneller) per

 • Consultatie naar aanleiding van casuïstiek of een crisissituatie
 • Kortdurend casemanagement bij crisissituaties
 • Deelname aan werkoverleg / casuïstiekbespreking
 • Ondersteuning bij ontwikkeling samenwerking wijknetwerk
 • Praktische uitleg over toepassing methodes en instrumenten (bijvoorbeeld SCIL)
 • Praktische uitleg over (mogelijkheden in) tweedelijns zorgaanbod
 • Trainingen, waaronder training on-the-job   
 • Naast kennis van het inzetten en versterken van het sociale netwerk in de wijk zijn de medewerkers ook bekend met de mogelijkheden van specialistische ondersteuning en zijn zij beschikbaar voor consultatie en bemiddeling in complexe probleemsituaties van mensen met een beperking.
 • De gemeente Rotterdam wil burgers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat de toegang van zorg en welzijn goed georganiseerd is en dat er mensen werken die kennis en ervaring hebben met de belemmeringen die burgers kunnen ervaren. Medewerkers van MEE Rotterdam Rijnmond leveren zo een bijdrage in de vorm van kennis en ervaring waardoor de teams van de gemeentelijke loketten mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Lees verder


Andere diensten in gemeente

 • Wijkteammedewerkers van MEE

  MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

meerotterdam-logo.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.