• Cliëntondersteuning

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 • Sportbemiddeling

  De sportconsulenten van MEE zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die op zoek zijn naar een passende sport. MEE ondersteunt ook verenigingen bij het creëren van aanbod voor onze doelgroep. Bekijk dienst

 • Schoolmaatschappelijk werk

  MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (SMW). Het SMW van MEE voorkomt schooluitval van leerlingen met een beperking. Bekijk dienst

 • Ondersteuning Feyenoord Jobscorer (samenwerking)

  MEE ondersteunt de deelnemers van Feyenoord Jobscorer bij alle zaken die niet direct met het werk te maken hebben maar die wel van invloed zijn. Bekijk dienst

 • Ondersteuning Jongerenloket (samenwerking)

  Samen met de jongerencoaches van het JOLO wil MEE jongeren met een beperking weer aan het werk, naar een dagbesteding en/of naar school helpen. Bekijk dienst

 • Regie over je leven (training)

  Regie over je leven is een training voor jongeren met een lichamelijke beperking of NAH die hen helpt zelfvertrouwen (terug) te krijgen. Bekijk dienst

 • Sociale Kaart

  MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, cliënten en professionals met de Sociale kaart. De Sociale kaart bestaat uit meer dan 50.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, wonen, welzijn en zorg en wordt dagelijks beheerd door MEE. Al ruim 18 jaar heeft MEE veel kennis en ervaring opgedaan bij het opbouwen van deze professionele en betrouwbare Sociale kaart. Bekijk dienst

 • Crisisinterventie

  MEE biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen met een beperking die zich in een crisissituatie bevinden. Bekijk dienst

 • Ondersteuning dak- en thuislozen

  Dak- en thuislozen met een beperking zijn zeer kwetsbaar. Niet in de laatste plaats omdat ze vaak niet als zodanig worden herkend. MEE levert aan de gemeente Rotterdam maatwerk als het gaat om deze kwetsbare doelgroep. Bekijk dienst

 • Integrale Vroeghulp

  Integrale Vroeghulp is advies en begeleiding aan ouders die vermoeden dat hun kind van 0 tot 6 jaar problemen in de ontwikkeling heeft. Bekijk dienst

 • Trainingen

  MEE Rotterdam Rijnmond heeft een trainingsaanbod waar zowel cliënten als professionals van kunnen profiteren. Bekijk dienst

Bekijk alle diensten van MEE
meerotterdam-logo.png

Contact opnemen

Mail direct uw vraag

Stel uw vraag aan MEE

Heeft u een vraag aan MEE? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Invullen als u vanuit een organisatie een vraag stelt.
012-3456789
naam@bedrijf.nl

010 282 11 11 (MEE)
Voor overige gegevens, zie onze contactpagina.

Sociale kaart wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met de Sociale Kaart. De Sociale Kaart bestaat uit meer dan 60.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->