• Wijkteammedewerkers van MEE

  MEE Rotterdam levert vanaf 2018 wijkteammedewerkers aan alle 44 wijkteams van de gemeente Rotterdam. Deze medewerkers zijn opgeleid als cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. In de wijkteams vervullen ze de functie van generalist met als taakaccent Mensen met een beperking. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag over bijvoorbeeld ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Iemand waarvan u zeker weet dat die u – alleen in uw belang – kan ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis heeft. Bekijk dienst

 • Expertiseteam Toegang

  De medewerkers Toegang van het Expertiseteam zetten hun kennis en ervaring op het gebied van mensen met een beperking in bij de Vraagwijzers en Stedelijke Loketten van de gemeente Rotterdam. Het team bestaat uit 10 medewerkers die de afgelopen jaren vanuit MEE veel ervaring en kennis hebben opgedaan in wijkteams, bij het Jongerenloket, Centraal Onthaal en crisishulpverlening. Bekijk dienst

 • Psychodiagnostisch onderzoek gedragsdeskundigen

  MEE ondersteunt en adviseert mensen met een beperking. Deze ondersteuning is er op gericht dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Om passend advies te kunnen geven kan een gedragsdeskundige van MEE een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek doen. Bekijk dienst

 • SportMEE, expertise in aangepast sporten en bewegen

  De consulenten van SportMEE zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die op zoek zijn naar een passende sport. MEE ondersteunt ook verenigingen bij het creëren van aanbod voor onze doelgroep. Bekijk dienst

 • Schoolmaatschappelijk werk

  MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (SMW). Het SMW van MEE voorkomt schooluitval van leerlingen met een beperking. Bekijk dienst

 • Zorg- & onderwijsspecialist (1)

  Kinderen met een beperking maken gebruik van zorg en onderwijs. De diverse regelingen en toegangen zijn nu niet adequaat ingericht en op elkaar afgestemd. De zorg- & onderwijsspecialisten lossen knelpunten op die ouders, kinderen, scholen en kinderdagcentra ervaren in het realiseren van passende zorg en onderwijsvoorzieningen. Bekijk dienst

 • Integrale Vroeghulp

  Integrale Vroeghulp is advies en begeleiding aan ouders die vermoeden dat hun kind van 0 tot 6 jaar problemen in de ontwikkeling heeft. Bekijk dienst

 • MEE op Weg (leer zelfstandig reizen)

  MEE op Weg leert mensen met een beperking zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Bekijk dienst

 • Regie over je leven (training)

  Regie over je leven is een training voor jongeren met een lichamelijke beperking of NAH die hen helpt zelfvertrouwen (terug) te krijgen. Bekijk dienst

 • Voorlichtingen en trainingen voor groepen

  De trainingen en workshops die MEE verzorgt op een rij. Bekijk dienst

Bekijk alle diensten van MEE
meerotterdam-logo.png

Contact opnemen

Object reference not set to an instance of an object.

14010 (Vraagwijzer Rotterdam)
Voor overige gegevens, zie onze contactpagina.

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.