Uitleg van de dienst

geen

Cliëntondersteuning
Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie.

De cliëntondersteuning van MEE in de wijkteams richt zich voornamelijk op mensen met een beperking en hun netwerk. De cliëntondersteuning onderscheidt zich binnen het wijkteam van de andere disciplines, zowel naar de inhoud (van de ondersteuning) als naar de positie die de cliëntondersteuner inneemt.

Lees verder


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

ridderkerk.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.