Uitleg van de dienst

De Toekomstcoach ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen in het onderwijs. Halverwege de onderwijsfase komt de Toekomstcoach in beeld. De Toekomstcoach blijft in beeld totdat een stabiele situatie is bereikt op het gebied van wonen, werken, financiën en gezondheid. De Toekomstcoach is in deze periode de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en is een vertrouwde basis om op terug te vallen.

De Toekomstcoach bewaakt voor alle partijen de samenhang: voor de jongere in kwestie, maar ook voor de werkgever, hulpverleningsinstanties en het sociale netwerk. Problemen bij de transitie van school naar werk worden voorkomen als de Toekomstcoach al in de onderwijsfase in beeld is.

Klik voor meer informatie


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

SamenwerkingspartnerKrimpenWijzer.png

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->