Uitleg van de dienst

geen

De sportconsulenten en buurtsportcoaches vormen SportMEE. Zij zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die een vraag hebben over sport. Dankzij de ervaring van onze sportconsulenten en buurtsportcoaches en hun netwerk in de regio vinden zij voor iedereen die wil sporten een leuke en passende vereniging. SportMEE denkt mee over alle aspecten die te maken hebben met het sporten: van de sport zelf en de vereniging tot het vervoer van en naar de sportactiviteit en de bekostiging van de contributie.

Lees meer

Samenwerking met Sportief Capelle 

Het centrale punt sport en bewegen in Capelle aan den IJssel is Sportief Capelle. Je kunt bij Sportief Capelle terecht voor het huren van sportaccommodaties, maar ook voor informatie over het (aangepast) sportaanbod in Capelle aan den IJssel.

Daarnaast organiseert en coördineert Sportief Capelle in samenwerking met lokale sportaanbieders ook diverse (aangepaste) sportactiviteiten voor mensen met een functiebeperking. MEE Rotterdam en Sportief Capelle werken verder nauw samen met betrekking tot de individuele begeleiding naar passend sportaanbod.

Meer informatie over het aangepaste sportaanbod: http://www.sportiefcapelle.nl/aangepastsporten

undefined

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Capelle.png

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->