Uitleg van de dienst

geen

De sportconsulenten van MEE maken deel uit van het samenwerkingsverband Rotterdam Sport op Maat en zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die een vraag hebben over sport. Dankzij hun ervaring en netwerk in de regio vinden zij voor iedereen die wil sporten een leuke en passende vereniging. De sportconsulenten denken mee over alle aspecten die te maken hebben met het sporten: van de sport zelf en de vereniging tot het vervoer van en naar de sportactiviteit en de bekostiging van de contributie.

Lees verder

sportconsulent

Leonie weet het zeker: 'Sporten is veel meer dan alleen beweging!'

Leonie is sportconsulent bij SportMEE. Vijf vragen aan haar maken duidelijk waarom sporten meer dan alleen bewegen is.

Lees meer ...

Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

barendrecht.png

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->