Uitleg van de dienst

Bij MEE voeren gedragsdeskundigen psychodiagnostisch onderzoek uit dat gericht is op het vaststellen of herbevestigen van de diagnose verstandelijke beperking. Dit doen ze vanuit een handelings- en systeemgerichte werkwijze. Daarnaast kunnen er, indien nodig, andere diagnostische middelen ingezet worden om bijkomende problemen te kunnen screenen. Hier kunnen geen diagnoses voor gesteld worden.

Hoe vraagt u psychodiagnostisch onderzoek aan? 

Aanmeldroute BAR-gemeenten
Hieronder vallen alle wijkteams van Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. Als de cliënt zich heeft aangemeld bij het wijkteam, krijgt de cliënt (of het gezin) een wijkteammedewerker die begeleidt en ondersteunt. Als de wijkteammedewerker, op basis van observaties en een screeningsinstrument, het vermoeden heeft van een verstandelijke beperking bij een cliënt dan benadert hij of zij de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige is degene die het psychodiagnostisch onderzoek uitvoert.

Lees verderop hoe we het onderzoek doen.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

barendrecht.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.