Uitleg van de dienst

geen

Veel mensen met een beperking reizen met het speciaal vervoer naar school, dagbesteding, sport of vrienden. Speciaal vervoer is echter niet altijd de enige oplossing. MEE op Weg is een project waar mensen met een beperking met behulp van een maatje leren zo zelfstandig mogelijk te reizen. Of dit nu met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer (OV-coach) is.

Waarom MEE op Weg?
Door gebruik te maken van reguliere vervoersmiddelen zijn mensen zelfredzamer, flexibeler en (als het om volwassenen gaat) vaak ook aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Ook is reizen met regulier vervoer een stuk goedkoper dan gebruikmaken van speciaal vervoer. Door te reizen met reguliere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer, maar ook door te lopen of te fietsen, maken mensen met een beperking meer deel uit van de samenleving.

Lees verder

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

barendrecht.png

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.