Uitleg van de dienst

Voorlichting door ervaringsdeskundigen
MEE verzorgt voorlichtingen over het leven met een beperking. De voorlichtingen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers die zelf een beperking of chronische ziekte hebben, ervaringsdeskundigen dus. Zij hebben de hoofdrol in de voorlichtingen van MEE. Zij vertellen over hoe hun leven eruit ziet en wat hun ervaringen zijn in relatie tot de beperking of ziekte. Door hun verhaal met de deelnemers te delen krijgen deelnemers beter zicht op en meer begrip voor wat het hebben van een specifieke beperking met zich meebrengt in het dagelijks leven. Door verhalen uit de eerste hand gaan deelnemers symptomen en gedragingen die zij in hun praktijk tegen komen sneller herkennen en kunnen zij bepaalde gedragingen beter plaatsen, waardoor het herkennen van, de omgang en communicatie met mensen met een beperking makkelijker wordt.

MEE krijgt voor het organiseren van deze voorlichtingen subsidie van de gemeente Rotterdam in het kader van het VN-verdrag handicap (het VN verdrag voor mensen met een handicap houdt in dat iedere gemeente in Nederland eraan bijdraagt dat mensen met een beperking optimaal mogen en kunnen meedraaien in de samenleving). Wij kunnen de voorlichting dus kosteloos aanbieden aan onderwijsinstellingen en bedrijven binnen de gemeente Rotterdam.

Voorlichting ‘Hoe doe ik gewoon normaal?’
Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn/haar leven en geeft tips over praktische zaken zoals bijvoorbeeld wonen, werken, relaties, zelfredzaamheid of  opvoeding van kinderen en over hoe professionals het beste met hen om kunnen gaan. Deze voorlichting duurt 1,5 uur. Thema’s: 

 • Visuele beperking (slechtziend / blind)
 • Auditieve beperking (slechthorend / doof)
 • Motorische beperking (bijv. rolstoelgebonden)
 • Chronische ziektes (bijv. diabetes, parkinson, ms)
 • Verstandelijke beperking
 • Autisme
 • NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Voor wie: zorg, welzijn, studenten HBO en MBO

Training ‘Communicatie en omgang met mensen met een beperking’
Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn/haar leven en geeft tips en tricks. Aansluitend krijgt u een uur theorie waarbij de nadruk ligt op het herkennen van de beperking alsmede het communiceren en het omgaan met mensen met een beperking. Deze training duurt 2,5 uur. Thema’s:

 • (Lichte) verstandelijke beperking (LVB)
 • Autisme (ASS)
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Deze trainingen zijn SKJ geaccrediteerd en goed voor 1,5 punt. Voor wie: professionals in zorg en welzijn, onderwijs, kinderopvang

Training ‘Vergroten van motorische vaardigheden bij jonge kinderen’
Met deze training krijgt u meer inzicht in de motoriek van het jonge kind. In deze training worden veel handvatten en praktische tips aangeboden over hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen kunt stimuleren. Deze training duurt 2,5 uur. Voor wie: kinderopvang, basisscholen, ouders, wijkteams en CJG’s. Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 1,5 punt.

Workshop ‘Hoe ga ik om met verminderd zelfredzame personen’
Twee ervaringsdeskundigen vertellen over hun leven en geven tips en tricks. Aansluitend oefenen we met een rolstoel; hoe ga je de trap op en de trap af, zijn er ervaringsoefeningen in het stoklopen met simulatiebrillen en het communiceren met auditief beperkten via gebarentaal. Thema’s: 

 • Visuele beperking (slechtziend / blind)
 • Auditieve beperking (slechthorend / doof)
 • Motorische beperking (bijv. rolstoel gebonden)
 • Autisme en Verstandelijke Beperking
 • (Licht) Verstandelijke Beperking (LVB)

Voor wie: brandweer, politie, vervoer op maat en andere geïnteresseerden

MEE bezocht eerder o.a. brandweer, politie, sociale wijkteams, Onderwijs Advies Teams, kraamzorg, ziekenhuizen, kinderopvang, gemeentelijke instellingen, Leger des Heils, vrijwilligersorganisaties, basisschoolteams, MBO opleidingen, PABO, Hogeschool opleidingen, Erasmus MC en CJG.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op via telefoonnummer 010 282 11 44 of per mail naar groepsvoorlichting@meerotterdam.nl. Wilt u een training, voorlichting of workshop aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier >>

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->