Uitleg van de dienst

Voor professionals die al eerder de basistraining hebben gevolgd biedt MEE nu ook een verdiepingstraining autisme. De training sluit aan bij het accent breed kijken; met aandacht voor vaardigheden in het werken met mensen met autisme (ggz-problematiek). Tijdig signaleren als aanvullende hulp nodig is en zorg dragen voor tijdige inzet daarvan. Specifieke aandacht is gericht op autisme bij vrouwen, autisme in multiplex gezinnen. Daarnaast is er aandacht voor de behandelmogelijkheden bij autisme en comorbiditeit bij autisme. Ook wordt er stilgestaan bij de psychologisch verklarende theorieën in relatie tot de DSM-5. Het onderdeel recente (wetenschappelijke) onderzoeken zal wisselend zijn, om actuele informatie te kunnen geven.

Werkwijze

De training bestaat voor een deel uit theorie en een deel uit praktijk. De theorie wordt door middel van een PowerPointpresentatie en een hand-out ondersteund. Er worden verdiepende onderwerpen besproken en specifieke doelgroepen zoals vrouwen en gezinnen die momenteel nog onderbelicht zijn in de kennis omtrent autisme komen aan bod. Deze onderwerpen worden ondersteund met filmfragmenten en eventueel een ervaringsdeskundige (een vrouw met autisme). Het stuk theorie van de psychologische verklarende theorieën in relatie tot de DSM- 5 wordt verder verduidelijkt d.m.v. een praktische oefening t.a.v. detailgerichtheid. Bij het onderdeel behandeling en comorbiditeit wordt gebruik gemaakt van een casus en/of een Mindfulness oefening. Tijdens de gehele training is de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Tenslotte vindt er een evaluatie plaats.

Na deelname aan de training weet de deelnemer:

 • hoe je gebruik kan maken van het Expertispunt Autisme van MEE Rotterdam Rijnmond;
 • de veranderingen tussen de DSM – IV en de DSM – 5;
 • meer inzicht in de verschillen tussen vrouwen en mannen met autisme, prevalentie autisme bij vrouwen, herkennen van autisme kenmerken bij vrouwen;
 • welke comorbiditeit vaak voorkomt bij autisme, zoals depressie, angst, OCD, ADHD, eetstoornissen en de overlap met persoonlijkheidsstoornissen;
 • mogelijkheden t.a.v. behandeling en begeleiding;
 • meer bewustwording van de mogelijkheid dat er binnen gezinnen en/of families meerdere personen met autisme kunnen voorkomen en de impact die dit heeft op de gezinsleden zonder autisme;
 • de actuele ontwikkelingen t.a.v. autisme.

Een training duurt zes uur. Het aantal deelnemers aan een training is minimaal negen en maximaal vijftien personen. De verdiepingstraining is geaccrediteerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Registerplein.


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->