Uitleg van de dienst

MEE geeft de training 'Hoe doe ik gewoon normaal?' aan dienstverleners en andere professionals. Dankzij deze training leren professionals beter met mensen (lees: klanten, cliënten, patiënten, burgers) met een beperking omgaan.

De training is een onderdeel van het voorlichtingsprogramma dat MEE heeft ontwikkeld voor allerlei groepen. MEE bezocht eerder o.a. de Rotterdamse Brandweer, Politie, ziekenhuizen, kinderopvangorganisaties, gemeentelijke instellingen, het Leger des Heils, de RET en vrijwilligersorganisaties.

 

Training door vrijwilligers met een beperking

De training wordt gegeven door vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft zelf een beperking of chronische aandoening. Het zijn dus ervaringsdeskundigen. Zij kunnen u het beste vertellen waar zij tegenaan lopen in het dagelijks leven. Het zelf ervaren van een beperking staat centraal tijdens de voorlichting. Zoals bijvoorbeeld zelf in een rolstoel rijden of lopen met een geblindeerde bril. De inhoud van de training wordt afgestemd op uw wensen. De training wordt op locatie aangeboden en duurt gemiddeld anderhalf uur.

De volgende gastlessen zijn mogelijk:

 • Visuele beperking (slechtziend / blind)
 • Auditieve beperking (slechthorend / doof)
 • Motorische beperking (bijv. rolstoelgebonden)
 • Chronische ziekte (bijv. diabetes, parkinson)
 • Verstandelijke beperking
 • Autisme
 • NAH

Bekijk het fimpje over MEE en de brandweer van de veiligheidsregio


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->