Uitleg van de dienst

Onderstaande informatie is alleen voor professionals. Op een aantal scholen in Rotterdam is MEE al actief met dit concept.

Project Toekomstcoach

Het organiseren van je toekomst vraagt inzicht en inzet. Hieraan ontbreekt het juist vaak bij kwetsbare jongeren. De Toekomstcoach van MEE helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar de touwtjes in handen te nemen en hun toekomst vorm te geven.

Veel leerlingen van VSO- en Pro-scholen vinden na school geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Dertig procent van deze jongeren verlaat school voortijdig. De jongeren die wel hun diploma halen zijn in veel gevallen niet in staat om zelfstandig een passende werkplek of vervolgopleiding te vinden. Deze jongeren zitten langdurig thuis en raken in een sociaal isolement. In deze levensfase veranderd er voor hen vaak veel in het kader van hulp en ondersteuning. Ze krijgen geen uitkering, hebben geen indicaties voor zorg, kunnen nergens op terugvallen en zijn bij niemand in beeld. Dit resulteert regelmatig in gezondheidsproblemen, overgewicht, verslaving of criminaliteit. Dit is niet alleen voor de jongeren zelf een probleem, maar ook voor de maatschappij. Een jongere die het maximale uit zichzelf haalt, doet minder vaak een beroep op de samenleving.

De Toekomstcoach ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen in het onderwijs. Halverwege de onderwijsfase komt de Toekomstcoach in beeld. De Toekomstcoach blijft in beeld totdat een stabiele situatie is bereikt op het gebied van wonen, werken, financiën en gezondheid. De Toekomstcoach is in deze periode de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en is een vertrouwde basis om op terug te vallen. De Toekomstcoach bewaakt voor alle partijen de samenhang: voor de jongere in kwestie, maar ook voor de werkgever, hulpverleningsinstanties en het sociale netwerk. Problemen bij de transitie van school naar werk worden voorkomen als de Toekomstcoach al in de onderwijsfase in beeld is.

De Toekomstcoach voor de jongere

 • Inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om een opleiding te blijven volgen of aan het werk te gaan of te blijven.
 • Het maken van een toekomstplan;
 • Een reëel beeld van de mogelijkheden en de eigen inzet die nodig is om het doel te bereiken;
 • Betrekken van het netwerk om uitval te beperken;
 • De Toekomstcoach gaat uit van de eigen kracht. De jongere krijgt de regie, waardoor de kans op succes groter is;
 • De Toekomstcoach haakt aan voor de transitie naar de volwassen leeftijd en blijft in beeld tot er een stabiele situatie is rond de leeftijd van 27 jaar;
 • Vertrouwde basis om op terug te vallen met alle vragen.

 

De Toekomstcoach voor de samenleving

 • Minder aanvragen voor een bijstandsuitkering;
 • Grip op voortijdig schoolverlaters en minder uitval op scholen;
 • Minder jongeren raken uit beeld;
 • Traject gericht op langere termijn, waardoor oplossingen duurzamer zijn;
 • Minder verzuim en uitval op werk;
 • De Toekomstcoach helpt bij het invullen van garantiebanen en motiveert ondernemers tot sociaal ondernemen.

 

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Stel uw vraag aan onze toekomstcoach

Download de flyer van de toekomstcoach

MEE informatielijn 010 282 11 11 (ma t/m vr 9-12 uur)

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->