Uitleg van de dienst

geen

Jacqueline van der Linde, Ed Hagers, Marjolijn de Boer, Martine de Man, Femke van Gurp, Gabriëlla van Driel en Vincent Pex zijn sportconsulent bij MEE. Samen met buurtsportcoaches Leonie van der Heijden en Niels Visser vormen zij SportMEE. Zij zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die een vraag hebben over sport. Dankzij de ervaring van onze sportconsulenten en buurtsportcoaches en hun netwerk in de regio vinden zij voor iedereen die wil sporten een leuke en passende vereniging. SportMEE denkt mee over alle aspecten die te maken hebben met het sporten: van de sport zelf en de vereniging tot het vervoer van en naar de sportactiviteit en de bekostiging van de contributie.

Stel uw sportvraag / aanmelding SportMEE

Ook sportverenigingen kunnen terecht bij SportMEE. MEE helpt hen bij het creëren van aanbod voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

 

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning in wijkteams

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Stel uw vraag aan ons SportMEE team

Download de folder van SportMEE of bel de

MEE infolijn 010 282 11 11 (ma t/m vr 9-17 uur)

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.