Uitleg van de dienst

MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (SMW). Het SMW van MEE voorkomt schooluitval van leerlingen met een beperking. Leerlingen worden gescreend door de schoolmaatschappelijk werker (SMW'er) en bij zorgwekkende signalen wordt een plan van aanpak gemaakt. SMW voert korte begeleiding zelf uit, ondersteunt de school of betrekt aanvullend externe hulpverleners indien noodzakelijk.

Aanbod SMW van MEE:

 • SMW helpt het schoolteam om te analyseren wat een (groep) leerling(en) belemmert in het leerproces. Het betreft niet-didactische factoren
 • SMW maakt een plan van aanpak voor een individuele leerling of voor groepsaanbod
 • SMW heeft korte contacten voor advies- en informatievragen
 • SMW voert gesprekken met ouders en/of leerlingen en verwijst zo nodig naar externe hulp en draagt de leerling persoonlijk over aan de hulpverlening
 • SMW geeft training aan schoolteams waar een groep leerlingen dreigt uit te vallen
 • SMW steunt het schoolteam in de communicatie met ouders en het educatief partnerschap

MEE richt zich op de scholen waar kinderen met een beperking onderwijs volgen:

 • Speciaal onderwijs
 • Scholen voor voortgezet onderwijs waar leerlingen met beperkingen onderwijs volgen: Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs, Internationale schakelklassen, MBO niveau 1
 • Scholen voor regulier primair onderwijs waar een groep kinderen met een beperking Passend Onderwijs volgt

 

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 

 

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->