Uitleg van de dienst

MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (smw). Het smw van MEE richt zich op de ondersteuning van leerlingen met een beperking. Leerlingen worden gescreend door de schoolmaatschappelijk werker (smw'er) en bij zorgwekkende signalen wordt een plan van aanpak gemaakt. Smw voert korte begeleiding zelf uit, ondersteunt de school of betrekt aanvullend externe hulpverleners indien nodig.

Aanbod smw van MEE:

 • Smw helpt het schoolteam om te analyseren wat een (groep) leerling(en) belemmert in het leerproces. Het betreft niet-didactische factoren.
 • Smw maakt een plan van aanpak voor een individuele leerling of voor groepsaanbod.
 • Smw heeft korte contacten voor advies- en informatievragen en biedt (opvoed)ondersteuning aan ouders in afstemming met het schoolteam.
 • Smw voert gesprekken met ouders en/of leerlingen en verwijst zo nodig naar externe hulp en draagt de leerling persoonlijk over aan de hulpverlening.
 • Smw biedt ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie, uitkering, toeslag, bewindvoering/mentorschap.
 • Smw geeft training aan schoolteams waar een groep leerlingen dreigt uit te vallen.
 • Smw steunt het schoolteam in de communicatie met ouders en het educatief partnerschap.
 • Smw denkt mee bij SISA en meldcode.

MEE richt zich op de scholen waar kinderen met een beperking onderwijs volgen:

 • Speciaal onderwijs (basisscholen en voortgezet onderwijs)
 • Scholen voor voortgezet onderwijs waar leerlingen met beperkingen onderwijs volgen: Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs, Internationale schakelklassen, MBO niveau 1
 • Scholen voor regulier primair onderwijs waar een groep kinderen met een beperking Passend Onderwijs volgt

Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je daar niet tevreden over? Kom naar MEE. Bekijk dienst

 

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.