Uitleg van de dienst

geen

Veel mensen met een beperking reizen met het speciaal vervoer naar school, dagbesteding, sport of vrienden. Speciaal vervoer is echter niet altijd de enige oplossing. MEE op Weg is een project waar mensen met een beperking met behulp van een maatje leren zo zelfstandig mogelijk te reizen. Of dit nu met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer (OV-coach) is.

Waarom MEE op Weg?
Door gebruik te maken van reguliere vervoersmiddelen zijn mensen zelfredzamer, flexibeler en (als het om volwassenen gaat) vaak ook aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Ook is reizen met regulier vervoer een stuk goedkoper dan gebruikmaken van speciaal vervoer. Door te reizen met reguliere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer, maar ook door te lopen of te fietsen, maken mensen met een beperking meer deel uit van de samenleving.

Hoe werkt MEE op Weg?
Deelnemers worden gekoppeld aan een vrijwillger (een OV-coach of fietsmaatje). Deze vrijwilligers worden opgeleid door MEE. Samen met de vrijwilliger stelt de deelnemer een avonturenplan op waarin staat beschreven welke route er geoefend gaat worden.

Heeft MEE op Weg effect?
Uit ervaringen van MEE op Weg in Rotterdam is gebleken dat alle deelnemers het geoefende traject na deelname zelfstandig kunnen reizen en men er vaker voor kiest om met de fiets, de bus of lopend te gaan. Ook is gebleken dat de deelnemers nadien nog steeds zelfstandig reizen. Men heeft meer zelfvertrouwen gekregen, ontwikkelde meer sociale vaardigheden en veel mensen voelden zich, met name door het fietsen, fitter. Tevens gaven de deelnemers aan zich minder afhankelijk te voelen. 

Informatie voor deelnemers
Je gaat op gesprek bij MEE. Daarna krijg je een maatje toegewezen die jou gaat helpen op de route die jij graag wilt leren. Bijvoorbeeld naar school, werk of naar een vrijetijdsbesteding. MEE Rotterdam Rijnmond heeft daarvoor een avonturenplan ontwikkeld. In dit avonturenplan spreek je met de vrijwilliger af welke route je wilt gaan oefenen, wat er spannend voor je is, wat je nodig hebt om het te leren en op welke dagen jullie dit willen gaan oefenen. Meestal is dit één keer in de week. Deelname aan MEE op Weg is gratis.

Informatie voor vrijwilligers 
Als vrijwilliger gaat u mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking één-op-één begeleiden op het gebied van zelfstandig reizen. Door uw hulp is de deelnemer in acht tot tien weken in staat om zelf naar werk, sport of school te gaan en niet afhankelijk te zijn van anderen. Reizen kan zijn met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer.
Indien u enthousiast bent en een OV-coach/fiets-maatje wilt worden, krijgt u van MEE een training hoe om te gaan met de deelnemers en wat belangrijk is bij het opstellen van een avonturenplan. MEE blijft u natuurlijk ondersteunen bij de uitvoering van het traject. MEE biedt u tevens een vrijwilligerscontract en een reiskostenvergoeding.

Ervaringen met MEE op Weg
Tara vindt haar eigen weg in het leven dankzij MEE
Zelfstandig reizen geeft Nicky meer vrijheid 

Inwoners van Capelle a/d IJssel
Voor inwoners van Capella a/d IJssel heeft de gemeente Capelle andere voorwaarden voor deelname aan MEE op Weg. Deze inwoners moeten van de gemeente toestemming krijgen om mee te kunnen doen. Er kunnen uitsluitend deelnemers van Leerlingenvervoer meedoen.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning in wijkteams

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Vragen over deelname?

Neem contact op met Tertia Hulst of
Vul het aanmeldformulier voor deelnemers in

Vragen over het werk als vrijwilliger? 

Neem contact op met Helen-José Meijer of
Vul het aanmeldformulier voor vrijwilligers in

MEE infolijn 010 282 11 11 (ma t/m vrij  9-17 uur)  

 

Bekijk zelf hoe MEE op Weg werkt: 

 

Voorbeeld van MEE op Weg voor beleidsmedewerkers bij gemeenten:

Folders:

Download de folder van MEE op Weg

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.