Uitleg van de dienst

De medewerkers Toegang van het Expertiseteam zetten hun kennis en ervaring op het gebied van mensen met een beperking in bij de Vraagwijzers en Stedelijke Loketten van de gemeente Rotterdam.

Het team bestaat uit 10 medewerkers die de afgelopen jaren vanuit MEE veel ervaring en kennis hebben opgedaan in wijkteams, bij het Jongerenloket, Centraal Onthaal en crisishulpverlening.

Met deze bagage ondersteunen zij de medewerkers bij de Vraagwijzers en de Stedelijke Loketten met als doel het (sneller) per

 • Consultatie naar aanleiding van casuïstiek of een crisissituatie
 • Kortdurend casemanagement bij crisissituaties
 • Deelname aan werkoverleg / casuïstiekbespreking
 • Ondersteuning bij ontwikkeling samenwerking wijknetwerk
 • Praktische uitleg over toepassing methodes en instrumenten (bijvoorbeeld SCIL)
 • Praktische uitleg over (mogelijkheden in) tweedelijns zorgaanbod
 • Trainingen, waaronder training on-the-job   
 • Naast kennis van het inzetten en versterken van het sociale netwerk in de wijk zijn de medewerkers ook bekend met de mogelijkheden van specialistische ondersteuning en zijn zij beschikbaar voor consultatie en bemiddeling in complexe probleemsituaties van mensen met een beperking.
 • De gemeente Rotterdam wil burgers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat de toegang van zorg en welzijn goed georganiseerd is en dat er mensen werken die kennis en ervaring hebben met de belemmeringen die burgers kunnen ervaren. Medewerkers van MEE Rotterdam Rijnmond leveren zo een bijdrage in de vorm van kennis en ervaring waardoor de teams van de gemeentelijke loketten mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Integrale toegang

De gemeente Rotterdam wil burgers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat de toegang van zorg en welzijn goed georganiseerd is en dat er mensen werken die kennis en ervaring hebben met de belemmeringen die burgers kunnen ervaren. Medewerkers van MEE Rotterdam Rijnmond leveren zo een bijdrage in de vorm van kennis en ervaring waardoor de teams van de gemeentelijke loketten mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Naast kennis van het inzetten en versterken van het sociale netwerk in de wijk zijn de medewerkers ook bekend met de mogelijkheden van specialistische ondersteuning en zijn zij beschikbaar voor consultatie en bemiddeling in complexe probleemsituaties van mensen met een beperking.

Een medewerker Toegang over haar rol bij de Vraagwijzer...

'Ik schuif aan bij het loket. Zo kan ik de Vraagwijzerconsulent attenderen op een mogelijke beperking die een burger heeft. Dit kan je leren opmaken uit wat deze burger vertelt of uitstraalt. Als ondersteuner van MEE zoom ik in op aspecten van het hebben van een beperking. De Vraagwijzerconsulenten pikken dit op en leren zelf ook signalen  te zien die wijzen op een mogelijke beperking. Vaak gaat het om verstandelijke beperkingen. Mijn aanwezigheid bij het loket is op deze manier een soort training-on-the-job.'

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je daar niet tevreden over? Kom naar MEE. Bekijk dienst

Ga naar onze contactpagina

of raadpleeg onze Informatielijn:

Als u niet weet waar en in welke gemeente u moet zijn met uw vraag, neem dan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur contact op met onze informatielijn 010 282 11 11. Ook professionals en doorverwijzers kunnen van deze informatielijn gebruikmaken. 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.