Uitleg van de dienst

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm?

Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je er niet tevreden over?

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat je bij allerlei vragen over zorg ondersteuning kan krijgen van een cliëntondersteuner van MEE. MEE helpt bij het organiseren van wat nodig is om jouw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Jouw wens staat centraal. Vaak heb je te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt af met jouw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

MEE biedt informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van jouw persoonlijke plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer jij als klant en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning van MEE, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Waarom?
Een cliëntondersteuner geeft jou een sterkere positie als klant. Met onze informatie, advies en begeleiding kun je de keuzes maken die goed bij jouw situatie passen.

Wanneer schakel ik een cliëntondersteuner in?
Alle mensen die beschikken over een Wlz-indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner van MEE voor:

  • verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
  • het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners van MEE bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als je gekozen hebt voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
  • de invulling van jouw zorgvraag:  bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer je het met de zorgaanbieder niet eens bent over de invulling van jouw zorgvraag.
  • Het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan: Je kan ondersteuning vragen bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om je tijdens het gesprek bij te staan.

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning in wijkteams

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

Stel uw vraag aan ons team Langdurige zorg

010 282 11 11 (ma t/m vr 9-17 uur) of mail naar: toegang@blijfmeedoen.nl

WLZ-flyer 2019 (pdf)

PGB Wijzer Wlz 2020

Zilveren Kruis Zorgkantoor:  https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/regelen/brochures-formulieren

 

Op www.meeroverwlz.nl van MEE staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.