Uitleg van de dienst

Woont u in Rotterdam, Capelle a/d IJssel of Krimpen a/d IJssel en heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een WLZ-indicatie? Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over?

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kunt worden door een cliëntondersteuner van MEE. Wij helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Uw wens staat centraal. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

MEE biedt u informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Waarom?
Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door u te informeren, adviseren en te begeleiden kunt u de keuzes maken die goed bij uw situatie passen.

Wanneer schakel ik een cliëntondersteuner in?
Alle mensen die beschikken over een Wlz-indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner. Daarnaast kunnen inwoners van Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel ook ondersteuning krijgen bij de aanvraag van de indicatie. U kunt ondersteuning vragen bij de volgende zaken:

 • Informatie en advies: dit betekent in ieder geval dat ondersteuners u kunnen informeren en adviseren over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, uw rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
 • Het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners kunnen u  bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als u gekozen heeft voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • De invulling van uw zorgvraag:  bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag.
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorg of ondersteuningsplan: u kunt ondersteuning vragen bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om u tijdens het gesprek bij te staan.

Ondersteuningsvormen
Er zijn verschillende  ondersteuningsvormen waarvan u gebruik kunt maken. Samen met u en uw netwerk bekijkt de cliëntondersteuner wat het beste bij uw behoefte en uw situatie past:

 • Verblijf instelling
  De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.
 • Volledig Pakket Thuis  (VPT)
  Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis (buiten een instelling).
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Het ‘modulair pakket thuis’ is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe vorm van zorg met verblijf naast de vormen die al bestaan. Met het MPT kunt u kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura geleverd te krijgen. Het MPT kan worden gecombineerd met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit kan niet met een VPT. Daardoor kan de ene module ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Als zorg thuis verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling, dan kunt u zelf zorg inkopen met een Pgb. Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag op basis van een budgetplan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. U ontvangt dus zelf geen geld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE.

In een instelling
De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.

Volledig pakket thuis (VPT)
Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis (buiten een instelling).

Modulair pakket thuis (MPT)
Het ‘modulair pakket thuis’ is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe leveringsvorm van zorg met verblijf naast de al bestaande vormen. Met het MPT kunnen cliënten kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Het MPT kan, anders dan een VPT, worden gecombineerd met een PGB. Daardoor kan de ene module ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

Stel uw vraag aan ons team Langdurige zorg

MEE informatielijn 010 282 11 11 (ma t/m vr 9-17 uur) of mail naar: toegang@blijfmeedoen.nl

WLZ-flyer 2019 (pdf)

WLZ-factsheet PGB 2017

Zilveren Kruis Zorgkantoor: De weg naar zorg - Wlz 2016 (pdf)

Op www.meeroverwlz.nl staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.