Uitleg van de dienst

geen

Cliëntondersteuning
Kerntaken binnen deze vorm van cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie.

De cliëntondersteuning van MEE in de wijkteams richt zich voornamelijk op mensen met een beperking en hun netwerk. De cliëntondersteuner staat altijd “naast de cliënt”. Indien gewenst wordt de cliënt en zijn netwerk door de cliëntondersteuner geïnformeerd over bezwaar-, beroeps- en klachtenprocedures en zo nodig daarbij ondersteunt.

Waarom cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning is van belang voor mensen die verminderd zelfredzaam zijn en niet goed in staat zijn zelf regie over het leven te voeren. Ze kunnen bijvoorbeeld de hulpvraag moeilijk verwoorden, hebben beperkt inzicht en overzicht over problemen en mogelijke oplossingen en hebben hulp nodig bij het maken van keuzes. Cliëntondersteuning versterkt de positie van de cliënt door te helpen met het formuleren van zijn hulpvraag, het maken van keuzes en het oplossen van problemen. De cliëntondersteuner staat “naast de cliënt” en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van mensen. Deze laagdrempelige voorziening heeft ook een preventieve functie, waardoor onnodig beroep op zorg en ondersteuning kan worden voorkomen.

Voor wie is cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning is toegankelijk voor alle burgers, maar richt zich vooral op kwetsbare burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om burgers waarbij de kwetsbaarheid samenhangt met beperkingen, chronische psychiatrische beperkingen, ziekte en/of ouderdomsverschijnselen.

MEE Rotterdam Rijnmond levert de cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Onder ‘beperking’ wordt verstaan: verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of een beperking in het autistisch spectrum.

Naast cliëntondersteuning in wijkteams levert MEE ook onafhankelijke cliëntondersteuning en cliëntondersteuning Wet landurige zorg (Wlz).

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je daar niet tevreden over? Kom naar MEE. Bekijk dienst

Ga naar onze contactpagina

of raadpleeg onze Informatielijn:

Als u niet weet waar en in welke gemeente u moet zijn met uw vraag, neem dan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur contact op met onze informatielijn 010 282 11 11. Ook professionals en doorverwijzers kunnen van deze informatielijn gebruikmaken. 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.