Uitleg van de dienst

geen

Basistraining in het herkennen van en omgaan met mensen met autisme
MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat ze mee kunnen doen. Meedoen betekent meer dan alleen goede medische hulp en ondersteuning. Meedoen betekent zelf de regie voeren en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt ook voor mensen met autisme. Binnen steeds meer dienstverlenende organisaties is men zich bewust van het belang dat medewerkers goed omgaan met klanten met autisme. Daarom heeft MEE deze training opgezet.

Leren herkennen van mensen met autisme
Medewerker van dienstverlenende organisaties zien dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk mensen met autisme. Zij worden vaak niet als zodanig herkent. Dat is begrijpelijk. Het is uiterlijk vaak niet zichtbaar en er zijn mensen met autisme die normaal- of zelfs hoogbegaafd zijn. Steeds vaker krijgen kinderen en volwassenen met een normale tot hoge intelligentie de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (autisme).

Leren omgaan met mensen met autisme
Herkent u de volgende situatie?
“Meneer Jansen geeft geïrriteerd aan dat ik 5 minuten te laat ben voor ons gesprek en kijkt mij tijdens het gesprek vaak lang aan”. Waarschijnlijk is meneer erg punctueel in zijn afspraken en raakt hij van slag als een ander hier losser mee omgaat. Daarnaast is meneer zich niet bewust van het feit dat hij langdurig iemand aan kijkt.

“Jeroen van 8 jaar laat tijdens de sport- en spelmiddag erg vervelend gedrag zien, terwijl hij op school altijd goed meedoet.” Mogelijk doordat Jeroen in een nieuwe omgeving is, waarbij voor hem de zaken niet goed duidelijk zijn, raakt hij overprikkeld en weet zich geen raad hoe hier mee om te gaan.

Onderwerpen tijdens de training:
- Uitleg over autisme
- Verschillende vormen van autisme
- Gedragskenmerken
- Tips voor de communicatie en omgang met mensen met autisme
- De professionele benadering.

De trainers maken gebruik van filmpjes, casussen en (rollen)spel. Een trainingsdagdeel duurt een dagdeel. Het aantal deelnemers aan een training is minimaal negen en maximaal 15.

De training herkennen van en omgaan met mensen met autisme is geaccrediteerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Registerplein. 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->