Uitleg van de dienst

geen

MEE begeleidt in een aantal gemeenten mensen met een beperking en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan of dagbesteding. MEE zorgt dat zij deze baan ook kunnen behouden. We hebben hierbij een coördinerende rol richting hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden van de werknemer. Doel is de geschikte arbeidsplaats te vinden en hem of haar duurzaam te plaatsen of het werk te behouden. We zijn actief op school, werk en in voorwaarden scheppende zin thuis en in de omgeving van de doelgroep.

Waarom werkgevers MEE inschakelen?

De werkgever ziet zich ervan verzekerd dat MEE de situatie in kaart brengt en ondersteunt waar zelfsturing en zelforganisatie tekort schieten. Dit doet MEE met haar unieke, integrale werkwijze, gericht op versterking van de optimale inzet van eigen kracht en vanuit de gedachte dat een goede balans in alle leefgebieden invloed heeft op meedoen: werk, inkomen, wonen, relaties en sociale netwerken.

Tijd en moeite besparen

De werkgever bespaart veel tijd en moeite doordat MEE de oorzaak van de problematiek vindt en deze met de werknemer en het eigen netwerk oplost. Waar nodig werkt MEE samen met professionele ketenpartners: (passend) onderwijs, UWV, gemeenteloketten, werkbedrijven, voedselbanken en maatschappelijke organisaties zoals Humanitas.

De werkgever kan er op rekenen dat MEE de oorzaken van problemen aanpakt. Daarna richt MEE zich op langetermijnoplossingen. Wanneer een indicatie nodig is voor extra hulp in de thuissituatie, dan verzorgt MEE ook deze aanvraag.

Waar kan de arbeidscoach jou bij helpen?

Als werknemer kan je op bepaalde leefgebieden problemen hebben:

 •  Niet kunnen/durven reizen,
 •  Geen sociaal netwerk hebben,
 •  Geen vrienden hebben,
 •  Schulden hebben,
 •  Geen woning hebben.

Soms heb je problemen om gebeurtenissen goed te kunnen verwerken:

 •  Ziekte/verlies familielid/huisdier,
 •  Ruzie met vrienden/familie/buren,
 •  Berichten van officiële instanties,
 •  Veranderingen in de omgeving,
 •  Problemen relatie/vriendschap.

Je ervaart soms meerdere problemen tegelijk. Door dit ‘multiprobleem’ verdwijnen jouw leervermogen en je vaardigheden naar de achtergrond, waardoor je niet goed meer functioneert. Dit is niet alleen lastig voor jou, maar ook voor de werkgever.

De arbeidscoach assisteert jou als werknemer op verschillende leefgebieden. MEE heeft veel samenwerkingspartners en weet de weg binnen de domeinen zorg, gemeente en wet- en regelgeving. Alleen met de juiste hulp krijg jij (weer) grip op je leven. Op je werk gaat het dan ook beter.

Voor welke doelgroepen?

MEE beschikt over specialistische expertise met betrekking tot mensen met een (lichte) verstandelijke  beperking, mensen met een fysieke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel en ADHD.

Op dit moment heeft MEE toekomstcoaches voor Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Schiedam. 

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 

 

Stel uw vraag aan onze projectleider Arbeid

Download de flyer van de arbeidscoach  of toekomstcoach

MEE informatielijn 010 282 11 11 (ma t/m vr 9-12 uur)

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->