Uitleg van de dienst

geen

MEE begeleidt in een aantal gemeenten mensen met een beperking en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan of dagbesteding. MEE zorgt dat zij deze baan ook kunnen behouden. We hebben hierbij een coördinerende rol richting hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden van de werknemer. Doel is de geschikte arbeidsplaats te vinden en hem of haar duurzaam te plaatsen of het werk te behouden. We zijn actief op school, werk en in voorwaarden scheppende zin thuis en in de omgeving van de doelgroep. 

MEE beschikt over specialistische expertise met betrekking tot mensen met een (lichte) verstandelijke  beperking, mensen met een fysieke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel en ADHD.  

Op dit moment heeft MEE toekomstcoaches voor Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Schiedam.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning in wijkteams

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 

 

Stel uw vraag aan onze arbeidscoach

Download de flyer van de arbeidscoach  of toekomstcoach

MEE informatielijn 010 282 11 11 (ma t/m vr 9-12 uur)

Gemotiveerde jongeren in beeld

 

 

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->