Hieronder vindt u een volledig overzicht van diensten die MEE aanbiedt. 

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  geen
 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je daar niet tevreden over? Kom naar MEE. Bekijk dienst

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag over bijvoorbeeld ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Onze cliëntondersteuner is een adviseur die u onafhankelijk van gemeente of zorginstelling kan ondersteunen. Een adviseur die de weg kent en veel kennis heeft als het om een beperking gaat. Bekijk dienst

 • Psychodiagnostisch onderzoek gedragsdeskundigen

  MEE ondersteunt en adviseert mensen met een beperking. Deze ondersteuning is er op gericht dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Om passend advies te kunnen geven kan een gedragsdeskundige van MEE een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek doen. Bekijk dienst

 • SportMEE, expertise in aangepast sporten en bewegen

  De sportconsulenten van SportMEE zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die op zoek zijn naar een passende sport. MEE ondersteunt ook verenigingen bij het creëren van aanbod voor mensen met een beperking. Bekijk dienst

  geen
 • Zorg- & onderwijsspecialisten

  Kinderen met een beperking maken gebruik van zorg en onderwijs. De diverse regelingen en toegangen zijn nu niet adequaat ingericht en op elkaar afgestemd. De zorg- & onderwijsspecialisten lossen knelpunten op die ouders, kinderen, scholen en kinderdagcentra ervaren in het realiseren van passende zorg en onderwijsvoorzieningen. Bekijk dienst

 • Schoolmaatschappelijk werk

  MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (SMW). Het SMW van MEE voorkomt schooluitval van leerlingen met een beperking. Bekijk dienst

 • MEE op Weg (leer zelfstandig reizen)

  MEE op Weg leert mensen met een beperking zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer (OV-coach). Bekijk dienst

  geen
 • Voorlichting en training voor groepen

  De trainingen en workshops die MEE verzorgt op een rij. Bekijk dienst

 • Expertiseteam Toegang

  Bekijk dienst

Contact met MEE 

toegang@blijfmeedoen.nl


Of mail direct uw vraag aan MEE over:

Sport

MEE op Weg

Zorg en onderwijs

Langdurige zorg

Groepsvoorlichting

Lansingerland

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Informatielijn:

Als u niet weet waar en in welke gemeente u moet zijn met uw vraag, neem dan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur contact op met onze informatielijn 010 282 11 11. Ook professionals en doorverwijzers kunnen van deze informatielijn gebruikmaken. 

 

MEE Rotterdam Rijnmond

Postbus 21217 
3001 AE ROTTERDAM

Hoofdvestiging:
Boompjes 554
3011 XZ ROTTERDAM

Bereikbaarheidsinformatie

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.