Hieronder vindt u een volledig overzicht van diensten die MEE aanbiedt. 

 • Cliëntondersteuning in wijkteams

  Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  geen
 • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of bijvoorbeeld inkomen. Iemand waarvan u zeker weet dat die u – alleen in uw belang – kan ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis heeft. Bekijk dienst

 • Psychodiagnostisch onderzoek gedragsdeskundigen

  MEE ondersteunt en adviseert mensen met een beperking. Deze ondersteuning is er op gericht dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Om passend advies te kunnen geven kan een gedragsdeskundige van MEE een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek doen. Bekijk dienst

 • Sportbemiddeling

  De sportconsulenten van MEE zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die op zoek zijn naar een passende sport. MEE ondersteunt ook verenigingen bij het creëren van aanbod voor onze doelgroep. Bekijk dienst

  geen
 • Zorg- & onderwijsspecialist

  Kinderen met een beperking maken gebruik van zorg en onderwijs. De diverse regelingen en toegangen zijn nu niet adequaat ingericht en op elkaar afgestemd. De zorg- & onderwijsspecialisten lossen knelpunten op die ouders, kinderen, scholen en kinderdagcentra ervaren in het realiseren van passende zorg en onderwijsvoorzieningen. Bekijk dienst

 • Schoolmaatschappelijk werk

  MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (SMW). Het SMW van MEE voorkomt schooluitval van leerlingen met een beperking. Bekijk dienst

 • MEE op Weg (leren reizen)

  MEE op Weg leert mensen met een beperking zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Bekijk dienst

  geen
 • Regie over je leven (training)

  Regie over je leven is een training voor jongeren met een lichamelijke beperking of NAH die hen helpt zelfvertrouwen (terug) te krijgen. Bekijk dienst

  geen
 • Voorlichtingen en trainingen voor groepen

  De trainingen en workshops die MEE verzorgt op een rij. Bekijk dienst

 • Expertiseteam Toegang

  Bekijk dienst

Contact met MEE 

Met hulp- of ondersteuningsvragen kunt u maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur bellen naar:
010 282 11 11.
Ook professionals en doorverwijzers kunnen van deze informatielijn gebruikmaken. 

Na 12.00 uur kunt u terecht bij de Vraagwijzers van de gemeente Rotterdam of bij de wijkteams in de andere gemeenten.

Mail direct uw vraag aan MEE over:

Sport

MEE op Weg

Zorg en onderwijs

Langdurige zorg

Groepsvoorlichting

Lansingerland

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 

MEE Rotterdam Rijnmond

Postbus 21217 
3001 AE ROTTERDAM

Hoofdvestiging:
Boompjes 554
3011 XZ ROTTERDAM
T 010 282 11 11 (informatielijn ma-vr 9-12)

Bereikbaarheidsinformatie

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->