Uitleg van de dienst

Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of bijvoorbeeld inkomen. Iemand waarvan u zeker weet dat die u – alleen in uw belang – kan ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis heeft.

Voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Iedereen mag gebruik maken van cliëntondersteuning. Gratis. Voor vragen op alle leefgebieden. En voor alle leeftijden. Voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Of u nu al ondersteuning of zorg ontvangt, of niet. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

Wanneer kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen?

U kunt bij een cliëntondersteuner terecht voor al uw vragen over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen werk of bijvoorbeeld inkomen. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking. Over leren en werken. Of bijvoorbeeld regels en geldzaken.

U kunt ook een cliëntondersteuner inschakelen als u graag wilt dat iemand met u meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het wijkteam in uw buurt of bijvoorbeeld het UWV. Die u helpt bij het doen van een aanvraag. Samen met u bekijkt welke mogelijkheden er voor u zijn in wet- en regelgeving. Met u op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of u ondersteunt bij ontevredenheid. Of gewoon iemand die alles eens samen met u op een rijtje zet, en vanuit uw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.

Waarom is de ondersteuning onafhankelijk?

Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner naast u staat en samen met u bekijkt wat het beste is in uw situatie. Uw belang staat daarbij voorop. De cliëntondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Wel kan de cliëntondersteuner u helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuner geeft u informatie en advies, of kan samen met u bekijken wat er nodig is om verder te komen. Maar u neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

Welke kennis heeft een onafhankelijke cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. De cliëntondersteuner heeft veel kennis over wet- en regelgeving. En kent de weg in uw buurt.

Heb ik een doorverwijzing of indicatie nodig?

U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

Waar kan ik terecht?

U kan momenteel terecht bij meike.wiegeraad@meerotterdam.nl

U kunt ook rechtstreeks een vraag stellen aan de onafhankelijke cliëntondersteuner.

We hebben deze informatie ook in twee folders gezet. 

Folder voor inwoners

Folder voor professionals 

 

Wat kan mij helpen in het gesprek met instanties?

In de wet staat dat iedereen er recht op heeft om een onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar een gesprek. Met de gemeente, een wijkteam, het CJG of bijvoorbeeld het UWV. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen om uw situatie op een rijtje te zetten en goed onder woorden te brengen. Ook kan de cliëntondersteuner u helpen om het gesprek samen voor te bereiden.

Ook heeft MEE de checklist 'Op gesprek' die u kan helpen in de voorbereiding op een gesprek met instanties.

De organisaties Ieder(In), Patiëntenfederatie Nederland en MIND hebben een portret samengesteld van 12 mensen die gebruik maken van onafhankelijke cliëntonderteuning. Lees hun verhalen.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

Albrandswaard.png

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->