7 februari, 2018

Landelijke en lokale organisaties slaan handen ineen om mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig te laten stemmen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart willen ProDemos, Stichting Leerzelfonline, Ipse de Bruggen en MEE zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking wegwijs maken in het stembureau, hen uitleg geven over de rol van de gemeenteraad en tips geven hoe ze hun stem kunnen bepalen. Begin februari gaan de eerste ‘Stem jij ook?’-bijeenkomsten van start, speciaal voor cliënten van zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt de nieuwe online leermodule hoewerktstemmen.nl gepresenteerd.

Om mensen met een lichte verstandelijk beperking klaar te stomen om daadwerkelijk te gaan stemmen, kunnen ze vanaf nu online oefenen met het stemmen via de nieuwe module hoewerktstemmen.nl. In de online module helpen zij de vriendelijke animatie Steffie om haar stem uit te brengen. Steffie legt de moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Ze leest de teksten voor, zodat cliënten van bijvoorbeeld Ipse de Bruggen en MEE, maar ook mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module.

Februari start ook weer het door ProDemos ontwikkelde programma ‘Stem jij ook?’. Dit programma helpt mensen met een lichte verstandelijke beperking bij de gang naar de stembus met speciale bijeenkomsten, een speciale verkiezingskrant en de website stemjijook.nu. ProDemos organiseert in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties zo’n veertig bijeenkomsten in het land, waar mensen met een lichte verstandelijke beperking wegwijs worden gemaakt in het stembureau en uitleg krijgen over de rol van de gemeente. Daarnaast heeft ProDemos in samenwerking met MEE de website stemjijook.nu ontwikkeld met filmpjes en achtergrondinformatie over de verkiezingen. Daar kunnen welzijnsorganisaties ook verkiezingskranten bestellen voor hun cliënten.

Begrijpelijkheid is toegankelijkheid

‘Stem jij ook?’’ en ‘Hoewerktstemmen.nl’ zijn ontwikkeld om de voorspelbaarheid van het stemproces te vergroten. Uit recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens en onderzoek van Leer Zelf Online blijkt dat stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking ingewikkeld is. “Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen ze niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag”, aldus Jacques de Wit van stichting Leer Zelf Online. Het taalniveau van de leermodule is dan ook aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden en lange zinnen vind je in deze module dus ook niet terug. Om deze online module te maken is voor de focusgroep zelfs een compleet stemlokaal nagebouwd in het stadhuis van Utrecht.

Hetzelfde geldt voor de krant, website en filmpjes van ‘Stem jij ook?’ Daarom is de website ontwikkeld in samenwerking met MEE NL, een landelijke vereniging die voorlichting, advies en informatie geeft op het gebied van cliëntondersteuning en participatiesprojecten voor mensen met een beperking. De krant is gemaakt met advies van Stichting lezen en schrijven.

De gemeente Rotterdam besteedt bij het trainen van stembureaumedewerkers aandacht aan de omgang met Rotterdammers die een beperking hebben. Alle cursisten krijgen het boekje ‘Hoe doe ik gewoon normaal?’. Dit boekje is gemaakt door MEE Rotterdam Rijnmond.

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->