3 mei, 2018

Duurzame inzet vergt integrale aanpak. Na een periode van overleg, ontwikkeling en toetsing heeft UWV de integrale jobcoach van MEE NL vorige week formeel erkend. Dat betekent dat werkgevers de MEE Integrale Jobcoach onder dezelfde financiële voorwaarden kunnen inzetten als de reguliere jobcoaches.

Onderzoek heeft uitgewezen dat duurzame inzet van mensen met een arbeidsbeperking een brede blik en een integrale aanpak vereist. Alleen inzoomen op arbeidsomstandigheden werkt slechts tijdelijk. Het tegelijkertijd signaleren én aanpakken van andere obstakels verbetert de continuïteit van de inzet aanzienlijk.

Een voorbeeld van integrale aanpak is de begeleiding door MEE van een werknemer met een lichte verstandelijke beperking. Bij het analyseren van de inzet werd duidelijk, dat deze werknemer problemen in de woon- en vervoerssituatie had. De aanpak van de Integrale Jobcoach van MEE richt zich op het langdurig wegnemen van barrières en gebruikt daarbij het brede netwerk en ervaring van de integrale jobcoaches van MEE. In dit geval kreeg de werknemer een rijvaardigheidstraining en een scooter aangeboden door de werkgever en werd de woonsituatie opgelost in samenwerking met de woningcoöperatie.

Deze integrale aanpak beperkt zich niet alleen tot het begeleiden en coachen van de medewerker met een beperking; de aanpak van MEE richt zich ook op het begeleiden van de werkgever én de directe collega’s.

Integrale Jobcoach vult reguliere jobcoach aan
De jobcoach van MEE kan autonoom, maar ook tegelijkertijd ingezet worden met een reguliere jobcoach, waarbij de laatstgenoemde kijkt naar de ontwikkelingen op het werk en de jobcoach van MEE andere inzet-beperkende omstandigheden onder de loep neemt. Dit leidt tot een plan van aanpak op maat.

Gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht
"We hebben deze dienstverlening ontwikkeld, omdat we zien dat de inzet van mensen met een beperking en het helpen van werkgevers ten aanzien van het wet- en regeldoolhof, een integrale aanpak vraagt", aldus directeur Yvon van Houdt van MEE NL. "Met de jobcoacherkenning van UWV zijn we klaar om werkgevers en gemeenten te begeleiden, te ontzorgen en te ondersteunen bij de invulling van de gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht."

MEE NL programmamanager Arbeid, Petra de Jong: "De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, alle arbeidspotentieel moet worden ingezet, de werkgevers zijn daarbij op zoek naar hulp en MEE kan deze dienstverlening aan hen leveren".

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->