3 juli, 2017

Bewegen verbetert de gezondheid, geeft plezier en verbindt mensen. Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een verstandelijke beperking bewegen minder dan mensen zonder beperking. Daarom reikt SPZ in 2017 de Pier de Boer-prijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. De beoordelingscommissie van de Pier de Boer-prijs maakt vandaag bekend welke drie initiatieven zijn genomineerd voor de Pier de Boer-prijs 2017. Een van de drie genomineerden is het project SportMEE van MEE Rotterdam Rijnmond. Wie van de genomineerden uiteindelijk de prijs wint, maakt juryvoorzitter Jan de Vries bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in Huis ter Heide op 28 september 2017.

SportMEE van MEE Rotterdam Rijnmond heeft tot doel mensen met een beperking toe te leiden naar een passend (structureel) sport- of beweegaanbod. Daarbij wordt uitgegaan van hun persoonlijke wensen én behoeften. Dat kan zijn op lichamelijk en cognitief vlak, maar ook op bijvoorbeeld financieel gebied.

De andere twee genomineerden zijn De Brug in de provincie Groningen met het opzetten van een structureel aanbod voor mensen met een meervoudige beperking bij sportaanbieders en het Zelfregiecentrum in Nijmegen richt zich met haar project Kiek ons goan op het verbeteren van leefstijl van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Pier de Boer-prijs

De Pier de Boer-prijs is een initiatief van Stichting SPZ. Het doel van de prijs is vernieuwende projecten voor mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren om mede daardoor een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen met een verstandelijke beperking. Één keer in de twee jaar reikt de stichting de prijs uit, elke twee jaar wordt een nieuw thema vastgesteld voor de prijs. De winnaar van de Pier de Boer-prijs ontvangt een geldbedrag van €30.000,- en een beeld, de overige twee genomineerden ieder €10.000,--.

Stichting SPZ

Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dat door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten. Stichting SPZ ondersteunt projecten die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Zie ook www.stichtingspz.nl.

Sociale kaart wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met de Sociale Kaart. De Sociale Kaart bestaat uit meer dan 60.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->