20 november, 2018

MEE werkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening in de wijkteams. Dit doet MEE onder meer door het ontwikkelen van een nieuwe vorm van ondersteuning: de waakvlam-ondersteuning. Er start een proef in Delfshaven (in samenwerking met WMO Radar), in Hillesluis en in Kralingen Crooswijk. In deze proef gaan medewerkers waakvlam-ondersteuning toepassen bij een aantal ondersteuningstrajecten. Doel is om te kijken hoe voorzieningen uit het wijknetwerk de ondersteuning van mensen met een beperking kan versterken.

Waakvlam-ondersteuning gaat over laagdrempelige zorg, die bijvoorbeeld na een ondersteuningstraject in het wijkteam kan worden gegeven. Nu zijn de opties: Afsluiten na zes maanden of opschalen naar (duurdere) tweedelijnszorg. Mensen met een beperking die in het wijkteam terechtkomen, hebben wellicht geen tweedelijns (specialistische) zorg nodig, maar hebben wel een chronische ondersteuningsvraag. Na zes maanden afsluiten betekent dan dat men soms binnen korte tijd weer bij het wijkteam terugkomt met een vraag.

 

De invulling van deze waakvlamondersteuning kan per cliënt verschillend zijn. MEE gaat met deze proef onderzoeken of het werkt en wat dat in de praktijk kan betekenen.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Andrea Stierman: andrea.stierman@meerotterdam.nl

 

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->