3 oktober, 2017

De PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld voor jongeren én hulpverleners en geeft antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacy-rechten van jongeren. De app is een initiatief van een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en -bescherming en de VNG.

Welke vragen beantwoordt de app?

Jongeren en professionals vinden in de app antwoorden op vragen over privacy-rechten van jongeren, en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken.

  • Jongeren vinden bijvoorbeeld antwoord op vragen als: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’.
  • Hulpverleners zoals jeugdartsen, wijkteammedewerkers en gezinsvoogden vinden in de app antwoord op vragen als ‘Welke informatie mag ik delen met andere hulpverleners of met de gemeente?’, ‘Wanneer heb ik daarvoor toestemming nodig en wanneer niet?’ en ‘Wat kan ik doen als ik het gevoel heb dat iemand meer informatie opvraagt dan nodig’?

Het plan is om het aantal situaties en vragen in de toekomst verder uit te breiden, met een gedeelte voor ouders, en een aantal nieuwe situaties zoals de uitwisseling met politie.

Behoefte aan app

De app speelt in op de behoefte van jongeren om snel informatie te krijgen over hun privacy-rechten. Daarnaast constateerden de initiatiefnemers dat er bij professionals veel onzekerheid heerst over wat zij wel en niet met elkaar mogen delen bij samenwerking. Deze PrivacyApp draagt bij aan een beter samenspel tussen jongere en hulpverlener, en tussen hulpverleners onderling.

Deze app is te vinden op jeugdconnect.nl.

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->